Ad maiorem Dei gloriam

02 06 2016 - 25 09 2016
Arcidiecézní muzeum Olomouc
300 let kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci

V únoru 2016 uplyne 300 let od vysvěcení kostela Panny Marie Sněžné, významného a současně v téměř nezměněné podobě dochovaného barokního chrámu v Olomouci. Současně je těsně spjatý s působením jezuitského řádu ve městě a zároveň jde o kostel univerzitní, což z něj v kontextu barokní Olomouce činí mimořádný fenomén.

Výstava o významu kostela v souvislostech historických, umělecko-historických i v kontextu dějin města je o to významnější, že si letos připomínáme i 450 let od příchodu jezuitů do Olomouce jako do druhého města Českého království a prvního města na Moravě.

Na projektu, který se bude kostelu věnovat po stránce architektonické, památkové, výtvarné, ale i jeho důležité roli v kulturním a společenském životě, spolupracujeme s Římskokatolickou studentskou farností u Panny Marie Sněžné v Olomouci.