AKTUALITA | 17. 1. 2018 Nejúspěšnější výstavou roku z hlediska celkové návštěvnosti bylo Šumění andělských křídel | Anděl v evropském výtvarném umění. V prostorách Muzea moderního umění i Arcidiecézního muzea Olomouc si ji prohlédlo celkem 21 135 lidí.

AKTUALITA | 17. 1. 2018  

Jedenačtyřicet krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2017 Muzeum umění Olomouc. V tomto počtu jsou také projekty přecházející z roku 2016 i komorní výstavy v kavárnách Café ´87, Amadeus a v Divadle hudby. Návštěvníci mohli zhlédnout také sedm stálých expozic.

Nejúspěšnější výstavou roku z hlediska celkové návštěvnosti bylo Šumění andělských křídel | Anděl v evropském výtvarném umění. V prostorách Muzea moderního umění i Arcidiecézního muzea Olomouc si ji prohlédlo celkem 21 135 lidí. Kurátoři zde propojili umělecká díla vytvořená před a po roce 1900, jejichž charakter se – nejen díky odlišnému vztahu k víře a náboženství – zásadně lišil. Expozice byla členěna do pěti částí, z nichž čtyři se opírali o tradiční biblickou tradici a ikonografii anděla identifikovali coby posla, adoranta, ochránce a průvodce. Pátá část výstavy pak představovala pokus o postižení anděla jako takového, jeho osobnosti. 

Výstava Šumění andělských křídel | Anděl v evropském výtvarném umění byla nejúspěšnější i z hlediska denní návštěvnosti, kdy jí navštívilo v průměru 195 lidí za den

Velmi úspěšná byla také výstava V oplatce jsi všecek tajně| Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře, která přilákala do Arcidiecézního muzea Olomouc 12 264 návštěvníků. Tajemství středověké eucharistie si tak denně přišlo v průměru prohlédnout sedmdesát devět lidí. Výstava se navíc z Olomouce přestěhovala do Západočeské galerie v Plzni, kde ji mohou návštěvníci vidět do 4. února. Na jaře se pak přestěhuje do Strahovského kláštěra.

Nejúspěšnějším krátkodobým výstavním projektem Muzea moderního umění pak byla výstava Fascinace skutečností | Hyperrealismus v české malbě, kterou zhlédlo 9 359 diváků.

Nejvíce návštěvníků v jeden den pak do muzejních objektů zavítalo 19. května díky Olomoucké muzejní noci – celkem 1320 (Muzeum moderního umění – 911; Arcidiecézní muzeum Olomouc – 409).

Celková návštěvnost výstav MUO v roce 2017: 167 280 lidí

– Muzeum moderního umění 66 375 (krátkodobé výstavy + stálá expozice + výstavy v Café 87 a v Divadle hudby)

– Arcidiecézní muzeum Olomouc 49 935 (krátkodobé výstavy + stálá expozice + výstavy v Café Amadeus)

– Arcidiecézní muzeum Kroměříž 50 970 (krátkodobé výstavy + stálé expozice)

K tomu je ještě nutné podotknout, že na návštěvnost v olomouckých budovách mohla být pravděpodobně vyšší, ale zejména na Arcidiecézním muzeu se podepsala dlouhodobá uzavírka třídy 1. máje v loňském roce.

 

Nejúspěšnější výstavy MUO v roce 2017:

1) Šumění andělských křídel | Anděl v evropském výtvarném umění

Místo: Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum moderního umění

Termín: 27. 10. 2016 – 12. 3. 2017

Návštěvnost: 21 135 návštěvníků

Počet dnů: 127 dnů – 19 pondělků (muzeum je v pondělí zavřeno) = 108 dnů

2) V oplatce jsi všecek tajně | Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Místo: Arcidiecézní muzeum Olomouc

Termín: 23. 3. – 17. 9. 2017

Návštěvnost: 12 264 návštěvníků

Počet dnů: 179 dnů – 25 pondělků = 154 dnů

3) Fascinace skutečností | Hyperrealismus v české malbě

Místo: Muzeum moderního umění

Termín: 20. 4. – 10. 9. 2017

Návštěvnost: 9 359 návštěvníků

Počet dnů: 144 dnů – 20 pondělků = 124 dnů