AKTUALITA | 26. 6. 2017 Novinkou právě probíhající výstavy v Arcidiecézním muzeu V oplatce jsi všecek tajně je jedinečný model chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Tento vzácný unikát je navíc rozkládací, a tak dopodrobna ukazuje původní podobu jednoho z nejsvatějších míst křesťanského světa.

AKTUALITA | 26. 6. 2017

Je jediným svého druhu v celé České republice a od června je k dispozici návštěvníkům výstavy V oplatce jsi všecek tajně. Řeč je o unikátním modelu chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Pochází ze sbírky šlechtického rodu Salm-Reifenscheidtu ze zámku v Rájci nad Svitavou a jeho jedinečnost podtrhuje navíc fakt, že se celý model dá rozložit.

„Tento model představuje chrám, který byl vybudován na Golgotě po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099 nad starší raně křesťanskou kaplí obsahující skalní hrob, kde byl dle tradice Kristus pohřben. Model však zároveň dokumentuje podobu chrámu po velké přestavbě v polovině 16. století, ještě před velkým požárem na počátku 19. století, kdy byla část chrámu zničena a nově dostavěna,“ upozorňuje kurátorka výstavy Helena Zápalková.

Miniatury chrámu a kaple Božího hrobu, ale také dalších staveb spjatých s Kristovým životem a pašijemi, byly zhotovovány v 17. a 18. století v křesťanských komunitách v Jeruzalémě a Betlémě. Jednalo se o exklusivní suvenýry, které si poutníci přiváželi do Evropy. Modely byly většinou zhotovovány z olivového dřeva a vykládané byly perletí a slonovinou. 

Nahlédnout se tak dá i do interiéru chrámu

„Tyto modely jsou ve většině případů rozebíratelné na jednotlivé části a umožňují tak nahlížení i do krásně propracovaných interiérů. Mohly být proto používány také k opakovanému připomínání si a znovuprožívání vykonané pouti,“ vysvětlila Zápalková.

Výstava V Oplatce jsi všecek tajně svým návštěvníkům představuje víc unikátů. „Na výstavu se podařilo získat opravdu výjimečná umělecká díla, zapůjčená z celé řady sbírkových institucí, církevního i soukromého majetku. Mnohá jsou zde prezentována vůbec poprvé,“ říká Helena Zápalková.

Exponáty pocházejí především z doby pozdního středověku, autoři však instalaci záměrně obohatili také o několik pečlivě vybraných děl nejen z doby baroka, ale také z 20. století.