AKTUALITA |1. 12. 2021 Poslední měsíc Trienále SEFO 2021 zpestří intervence barokních knih do současného středoevropského umění. Přijďte si prohlédnout všechny předobrazy a paralely.

AKTUALITA |1. 12. 2021

Jedním z témat, které Trienále SEFO 2021 sleduje, je vztah vědy a umění. Co to znamená určovat? Poznávat? Definovat? Jaké možnosti má věda a jaké umění? Je mezi nimi skutečně nějaký rozdíl? Právě tomuto způsobu myšlení je věnován nový referenční projekt Gabriely Elbelové, kurátorky Arcidiecézního muzea – Předobrazy a paralely, který v posledním měsíci obohatí výstavu Universum. 

Výběr Gabriely Elbelové je nečekanou a velice spontánní reakcí na výstavu. „Jako historičce starého umění a kurátorce věnující se ranému novověku jí totiž neunikly vizuální paralely a příklady obdobných témat v barokní literatuře. A ze sbírek Vědecké knihovny Olomouc jich několik vybrala, aby expozici doplnily. Ukazuje přitom nejen formální či imaginativní podobnosti, ale i možné intelektuální rozdíly mezi věcmi i přístupy. Přece jen, doba se změnila a naše znalosti jsou jiné – ne však nutně lepší. Přesně to je nicméně důvodem, proč podobný projekt vůbec iniciovat: vést o podobných tématech diskusi, a nejlépe právě nástroji, kterými disponuje samo umění,“ říká šéfkurátorka Trienále SEFO 2021 Barbora Kundračíková.

Paralely a předobrazy tak návštěvníci uvidí například u vizuální umělkyně Anny Witt v konverzaci s knihou Schola Cordis Benedikta Haeftena z roku 1679 či u Nicolause Ganstererav konverzaci s dílem Utrisque Cosmi majoris scilicet et minoris Metaphysica, Physica, atque Technica Historia Roberta Fludda z roku 1617.