AKTUALITA: 15 11 2022 Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Muzeum umění zvou akademiky, studenty a všechny zájemce o umění a historii na ojedinělou konferenci nazvanou České sakrální umění v letech 1948–1989. Řadu zajímavých přednášek uzavře komentovaná prohlídka v Muzeu umění.

AKTUALITA: 15 11 2022

Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Muzeum umění zvou akademiky, studenty a všechny zájemce o umění a historii na ojedinělou konferenci nazvanou České sakrální umění v letech 1948–1989. Řadu zajímavých přednášek uzavře komentovaná prohlídka v Muzeu umění.

Konferenci lze chápat jako reflexi české sakrální tvorby v době komunismu, promluví o umění, do nějž se promítlo kulturně společenské klima tehdejší doby. Příspěvky budou pojednávat o moderním českém sakrálním umění a ikonografické tvorbě v širších kontextech.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Anna Boučková
Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2015-2022). Dlouhodobě se věnuje problematice protestantské (především českobratrské) sakrální architektury a liturgického prostoru, s důrazem na poválečné období i nejsoučasnější architektonické přístupy. Osobnosti architekta Ernsta Gisela a evangelickému sborovému domu v Praze-Kobylisích věnovala kromě své bakalářské práce také publikaci Příběh evangelického kostela v Praze-Kobylisích, vydanou k 50. výročí jeho slavnostního otevření.

Prof. PhDr, Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
Je český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Přednáší na FF UK v Praze, dále na KTF UK Praha, FF UJEP v Ústí nad Labem a na AVU. Je členem mnoha vědeckých institucí a předním českým odborníkem na ikonografii.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Je český historik architektury a vysokoškolský pedagog. Je autorem řady publikací o moderní architektuře 20. století a urbanismu. Po dokončení studia architektury na ČVUT v Praze v roce 1972 pracoval jako architekt v Ostravě, následně v Národním technickém muzeu v Praze. Byl hostujícím profesorem na zahraničních univerzitách ve Vídni, Berlíně a Lublani. V letech 1991–1997 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT, do roku 2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT a v období 2006–2010 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. V současné době je vedoucím Ústavu teorie architektury na FA VUT v Brně.

Ing. arch. Jiří Šťasta
Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně a je vedoucím dílny Všech svatých v Brně, která se zaměřuje na tvorbu mozaiky. Spolupracuje s Centrem Aleti v Římě a tamější mozaikářskou dílnou vedenou Markem Rupnikem. V současnosti na FA VUT v Brně dokončuje doktorát. Z jeho poslední realizací bych jmenoval úpravu poutního kostela v Němčanech (Slavkov u Brna) a v Kučerově u Vyškova, výzdoba zvonů pro kostel sv. Kříže ve Znojmě.

Ing. arch. Marek Štěpán
Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. V roce 1997 založil Atelier Štěpán. V letech 1997–2001 a následně v letech 2005–2007 vyučoval na VUT v Brně. Ve své architektonické tvorbě se zabývá návrhy sakrálních staveb nebo jejich rekonstrukcemi. Z jeho významných projektů je třeba zmínit kostel sv. Václava v Sazovicích, lesní kapli ve Střelicích, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku a kostel bl. Restituty v Brně na Lesné.

Adéla Vaculíková
Je absolventkou Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti pokračuje ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění.