AKTUALITA | 3. 12. 2020 Facebooková stránka O městě příběhů, online projekt edukačního oddělení Muzea umění Olomouc, navazuje, inspiruje se a v některých momentech se i protíná s aktuální výstavou O městě, krajině, umění: Olomouc 1919-1989.

AKTUALITA | 3. 12. 2020

Stránka O městě příběhů, online projekt edukačního oddělení Muzea umění Olomouc, navazuje, inspiruje se a v některých momentech se i protíná s aktuální výstavou O městě, krajině, umění: Olomouc 1919-1989. Olomouc jako každé město vyrůstá v konkrétním krajinném prostředí, v neustálém vztahu, symbióze či v konfliktu, v neustálé provázanosti, kde jedno ovlivňuje druhé. Město může být pro někoho z nás inspirací, tak jako bylo inspirací pro umělce, může být „výzvou, ale i problémem“ pro architekty a památkáře. Ale pro nás je to především místo, v němž žijeme, kterým jsme obklopeni a jež nás každý den ovlivňuje svou architekturou, atmosférou, spoustou dalších lidí, s nimiž je nám tu dáno žít a s nimiž nás pojí bytí tady a teď. 

Jde nám především o reflexi Olomouce jako města současnosti, v němž, jako v jiných městech, lokalitách a oblastech žijí lidé, kteří se snaží smysluplně prožít svůj život, lidé, kteří mají svoje plány, své sny, své blízké, své rodiny, nebo jsou naopak sami; střetáváme se tu my všichni, pro nás všechny je to jedno společné místo, kde se setkáváme i míjíme, milujeme i nenávidíme. Je to svět v kostce. Svět, který má svou vlastní historii, své dějiny, svou mentalitu, genia loci. Každý sám i všichni dohromady máme svůj vlastní příběh, jenž navazuje na příběhy našich předků i na příběhy současníků, které rozvíjíme vlastními zápletkami. A všechny tyto aspekty bytí na tomto konkrétním místě, ve městě Olomouc, se budeme snažit alespoň v kusých exkursech mapovat. Život se skládá z každodenního rozhodování, z malých i velkých radostí, z malých i velkých vítězství, z malých i velkých proher, z oscilace mezi privátním i veřejným, oscilací mezi protipóly všeho druhu. 

A tak se obracíme na vás na všechny, kteří žijete v Olomouci ať už od narození, či jen krátkou chvíli anebo jste tu na přechodnou dobu. Ať už je váš vztah k tomuto městu jakýkoli, obracíme se na vás s následující výzvou: Vytvořme společně mozaiku tohoto města, jedinečnou mentální mapu Olomouce. A to právě v této zvláštní době, v níž město na první pohled ztratilo svůj rytmus, svůj tep, svůj obvyklý život. Pokusme se to všechno vtělit do tohoto virtuálního prostoru a ukázat, že se život nevytratil, že se pouze na přechodnou dobu ukryl téměř výhradně za zdi našich domovů.