AKTUALITA: 21 06 2022 Květinové motivy v liturgickém umění vám právě představuje výstava Květy trpělivosti v kryptě katedrály sv. Václava. Ve čtvrtek ji pak doprovodí také nová kniha Radka Martinka, která vám osvětlí symbolický význam jednotlivých květin.
Publikace je součástí odborného výstupu projektu „Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace“ (DG18P02OVV035) financovaného z  Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), jehož nositelem je Univerzita Palackého v Olomouci (Cyrilometodějská teologická fakulta) a spoluřešitelem Národní památkový ústav.

AKTUALITA: 21 06 2022

Květinové motivy v liturgickém umění vám právě představuje výstava Květy trpělivosti v kryptě katedrály sv. Václava. Ve čtvrtek ji pak doprovodí také nová kniha Radka Martinka, která vám osvětlí symbolický význam jednotlivých květin.

Publikaci Květy trpělivosti zakoupíte ZDE.

Výběr skvostně vyšívaných bohoslužebných oděvů a zlatnicky zpracované liturgické nádoby ze 17. až 19. století, na nichž je promyšlený výběr rostlinných a květinových motivů, naplněných hlubokou duchovní symbolikou, představuje od začátku června v kryptě olomoucké katedrály výstava Květy trpělivosti. Od čtvrtku ji doprovodí také stejnojmenná kniha Radka Martinka připravena ve Vydavatelství Univerzity Palackého.

Kniha bude za účasti autora slavnostně představena 23. června 2022 v 19 hodin přímo v prostorách výstavy. KVĚTY TRPĚLIVOSTI. Radek Martinek jako přední odborník na liturgické umění návštěvníky navíc provede i samotnou výstavou.