AKTUALITA: 14 06 2023 Koncert Ireny a Vojtěcha Havlových uvede v Muzeu moderního umění už ve čtvrtek 15. 6. v 19:00 křest nové publikace Flashback: Hermit 1992–1999, která vychází ke stejnojmenné výstavě Muzea umění Olomouc.
Knihu Flashback: Hermit 1992–1999 připravili k vydání Miloš Vojtěchovský a Jakub Frank. Grafická úprava a sazba: Hedvika Marešová. Publikaci vydává Muzeum umění Olomouc, ve spolupráci s Asociací Mlok a Nadací Agosto Foundation, která v letech 2017 až 2019 podpořila základní průzkum a digitalizaci archivu. Kniha vychází s přispěním Ministerstva kultury ČR.

AKTUALITA: 14 06 2023

Koncert Ireny a Vojtěcha Havlových uvede v Muzeu moderního umění ve čtvrtek 15. 6. v 19:00 křest nové publikace Flashback: Hermit 1992–1999, která vychází ke stejnojmenné výstavě Muzea umění Olomouc. Knihu představí přímo v prostředí výstavy její editoři Miloš Vojtěchovský a Jakub Frank a poté se druhá část koncertu odehraje v blízkém chrámu Panny Marie Sněžné za doprovodu zdejších barokních varhan.

Kniha Flashback: Hermit 1992–1999 mapuje umělecká sympozia v cisterciáckém klášteře v Plasích. Jde o jeden z výstupů zpracování archivů Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy. Publikace obsahuje výběr z obrazových a textových archivních materiálů a na téměř třech stech stránek kombinuje kratší texty účastníků a historiků umění s desítkami dokumentárních fotografií. Hlavní téma publikace je rozšířeno o dokumentaci legendární výstavy 9&9, která v Plasích proběhla v roce 1981, tedy před zahájením tamního dočasného uměleckého provozu. Kompozice knihy je asynchronní: jsou zde texty reflektující dobovou situaci, přepisy rozhovorů s několika českými účastníky, ukázky z původních katalogů a fotografie naznačující jaké prostředí plaský klášterní komplex v devadesátých letech poskytoval.

Publikace je označena jako jubilejní, neboť – čirou náhodou – vychází 300 let po úmrtí autora projektu přestavby plaského kláštera Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723) a 250 let od narození jeho pozdějšího majitele – knížete Klemense Wenzela Nepomuka Lothara z Metternich-Winneburgu (1773–1859).

 

Koncert Ireny a Vojtěcha Havlových stylově doplňuje křest knihy, neboť oba bývali pravidelnými účastníky sympozií Hermit. Jako duo působí na hudební scéně od poloviny 80. let. Ve své tvorbě, která je postavena na souhře violoncella, violy da gamba, klavíru a různých perkusních nástrojů, zúročují autentickou znalost klasické evropské hudební tradice, hudby východních kultur, minimalismu i experimentální hudby. Spolupracovali s řadou českých i zahraničních hudebníků, performerů a výtvarných umělců. Vydali nebo se podíleli na vydání více než dvaceti alb, poslední bylo Melodies in the Sand (Melody As Truth, 2021), se kterým se po více než deseti letech aktivně vrátili na hudební scénu.