AKTUALITA | 13. 9. 2017 Dobrou zprávu pro milovníky starého umění si připravilo Arcidiecézní muzeum Olomouc. Výstavu V oplatce jsi všecek tajně prodloužilo o týden. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout unikátní díla středověkých umělců spojena s eucharistií až do neděle 17. září.

AKTUALITA | 13. 9. 2017

Až do 17. září, tedy o týden déle potrvá výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc – V Oplatce jsi všecek tajně. Návštěvníci si tak mohou až do neděle prohlížet unikátní díla středověkých umělců spojena s eucharistií.

Lidé, kteří zavítají do Arcidiecézního muzea na výstavu V oplatce jsi všecek tajně, uvidí třeba unikátní rozkládací model chrámu Božího hrobu. Ten si v 17. a 18. století vozili poutníci domů jako suvenýr ze Svaté země. 

„Model je jediným exemplářem svého druhu dochovaným v České republice. Pochází ze sbírky šlechtického rodu Salm-Reifenscheidtu ze zámku v Rájci nad Svitavou. Představuje chrám, který byl vybudován na Golgotě po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099 nad starší raně křesťanskou kaplí obsahující skalní hrob, kde byl dle tradice Kristus pohřben. Model však zároveň dokumentuje podobu chrámu po velké přestavbě v polovině 16. století,“ upozorňuje kurátorka výstavy Helena Zápalková.

Výstava objasní také téměř zapomenuté velikonoční rituály, kdy se v kostelích používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně snímaná z kříže a ukládána do hrobu. „Při velikonoční vigilii pak kněz postavil na oltář sochu Vzkříšeného Krista, která zde zůstala po čtyřicet dní, aby pak při liturgické inscenaci Ježíšova nanebevstoupení zavěšená na laně putovala vzhůru do klenby kostela, kde zmizela lidským očím v dutém svorníku,“ vysvětluje Helena Zápalková.

Přijďte také objevit tajemství a krásu středověkého náboženského umění. Výstava už potrvá jen pět dní.