AKTUALITA | 16. 5. 2019 Největší výstava v historii Muzea umění Olomouc – Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě vyhrála letošní ročník národní soutěže muzeí Gloria musaealis a stala se tak nejlepší výstavou roku 2018.

AKTUALITA | 16. 5. 2019

Nejlepší výstavou uplynulého roku je podle komise národní soutěže muzeí Gloria musaealis olomoucká Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední EvropěVýstava mapující avantgardní umění a jeho proměny ve střední Evropě v letech 1908-1928 uspěla v konkurenci devětatřiceti projektů z celé republiky.

„První cena v soutěži Gloria musaealis nás nesmírně těší, protože je výsledkem tříleté usilovné práce několika desítek odborníků z Evropy a Spojených států, kteří se pod vedením předních českých kurátorů Karla Srpa a Lenky Bydžovské pokusili zpracovat toto dosud neprobádané téma,“ říká ředitel Muzea umění Michal Soukup

„Těší nás o to více, že tento mezinárodní projekt nezpracovala národní instituce, ale Muzeum umění Olomouc, které se dlouhodobě zabývá mapováním výtvarné kultury ve středoevropském prostoru v rámci svého projektu Středoevropské fórum Olomouc a je dokladem vysoké profesionality jeho zaměstnanců,“ dodává s tím, že tento projekt byl připraven v rámci 100. výročí založení Československa a současně Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Cenu v Obecním domě v Praze přebíraly koordinátorky projektu Šárka Belšíková a Anežka Šimková, jejíž projev sklidil také největší aplaus, a to s ohledem na současné dění kolem Muzea umění Olomouc a jeho ředitele. Přímo na pódiu vyslovil podporu Muzeu umění v jeho boji s ministrem kultury Antonínem Staňkem také ředitel Galérie výtvarného umění v Ostravě a předseda Rady galerií České republiky Jiří Jůza.

Výstava Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě, která se v Olomouci konala od 20. září 2018 do 27. ledna 2019, putuje po zbylých zemích Visegrádské 4. Momentálně ji mohou vidět návštěvníci Mezinárodního centra kultury v polském Krakově. Na konci června se přestěhuje do Galerie města Bratislavy a svou pouť uzavře na jaře 2020 v maďarské Pécsi. 

„Poděkování patří našim partnerům Mezinárodnímu centru kultury v Krakově, Galérii města Bratislavy, Muzeu Jana Pannonia v Pécsi a samozřejmě i všem institucím, které tento významný projekt finančně podpořily – Ministerstvu kultury ČR, Visegrádskému fondu, Kreativní Evropě, Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Olomouc a také všem zapůjčitelům z celé Evropy, bez nichž by se tato výstava nikdy neuskutečnila,“ uzavírá Michal Soukup.

VÝSLEDKY:

Kategorie Muzejní výstava roku 2018

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2018

Muzeum umění Olomouc za výstavu „Rozlomená doba 1908–1928″, uspořádanou ve dnech 21. září 2018 – 27. ledna 2019

Výstava dokumentuje nástup avantgardního umění na území bývalého Rakousko-Uherska a bude mít své reprízy také v Krakově, Bratislavě a Peczi. Mezinárodní projekt představil moderní umění v klíčových bodech jeho rozvoje. Pozoruhodné je, jak umělecká tvorba v jednotlivých zemích, ač izolovaná dramatem doby, reagovala na historické události podobným způsobem.

II. místo

Západočeské muzeum v Plzni za výstavu „Kořeny“, uspořádanou ve dnech 28. března 2018 – 16. září 2018

III. místo

Městská galerie Litomyšl za výstavu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“, uspořádanou ve dnech 10. listopadu 2018 – 10. února 2019

Zvláštní ocenění

Galerie výtvarného umění v Ostravě za výstavu „Černá země? Mýtus a realita 1918–1938″, uspořádanou ve dnech 26. září 2018 – 6. ledna 2019

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže

Západočeská galerie v Plzni za výstavu „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“, uspořádanou ve dnech 20. června 2018 – 16. září 2018

Cena Českého výboru ICOM

Národní galerie v Praze za stálou expozici „1918–1938: První republika“ zpřístupněnou dne 23. října 2018

 

Kategorie Muzejní publikace roku 2018

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2018

Muzeum romské kultury za publikaci „Amendar: Pohled do světa romských osobností“ autorek Jany Horváthové, Alice Sigmund Herákové (eds.)

 Název knihy označuje v romštině ty, „kteří jsou z nás“, myšleno „z velké romské rodiny“. Publikace představuje známé i zapomenuté osobnosti které vzdorovaly předsudkům a stereotypnímu obrazu romské populace. Zároveň je cennou sebereflexí etnické a obecně lidské identity. Více než 250 biografických medailonů vzniklo na základě důkladné terénní práce.

II. místo

Muzeum města Brna za publikaci „Nový dům Brno 1928″ autorů Pavla Borského, Dagmary Černouškové, Jindřicha Chatrného (eds.)

III. místo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě za publikaci „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu“ autora Manouchehr Moshtagh Khorasani (ed.)

Zvláštní ocenění

Muzeum Cheb Karlovarského kraje, za publikaci „Květena Soosu a okolí“ autorů Jiřího Brabce, Jiřího Velebila (eds.)

 

Kategorie Muzejní počin roku 2018

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2018

Národní technické muzeum za projekt „Prezidentský vlak 2018″

Jedinečnou akcí s názvem „Prezidentský vlak 2018″, pořádanou ke 100. výročí vzniku Československa, bylo vypravení zvláštního vlaku, který byl tvořen unikátními vozy, sloužícími k přepravě našich prezidentů a Františka Ferdinanda d´Este. Soupravu táhly napříč Českou a Slovenskou republikou historické lokomotivy vyrobené v ČKD Praha po trase čítající celkem 4 150 km.

II. místo

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Portheimka: Museum skla“

III. místo

Správa KRNAP – Krkonošské muzeum za projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou“

Zvláštní ocenění

Muzeum umění a designu Benešov za projekt „Rekonstrukce výstavních prostor muzea“

 

Muzeum roku 2018

Regionální muzeum Mělník za nejlepší hodnocení na portálu www.do-muzea.cz