TISKOVÁ ZPRÁVA | 2. 3. 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA | 2. 3. 2022

Foto, popisky + tisková zpráva ZDE

Krajinomalba dvacátého století napříč střední Evropou – to je ve zkratce nová výstava Muzea umění Olomouc nazvaná Domov a svět. Nabízí tři typy krajin, tři typy příběhů: pomezí, nížiny a vrcholy přímo vybízejí k vymýšlení fantaskních vypravování, jakými jsou pohádka, mytologie a metafikce. V nich vstupujeme z domova do světa a ve světě hledáme domov. Tuto určitou rozpolcenost by měl vnímat i návštěvník výstavy – měl by se na ní cítit jako doma, ale zároveň se pohybovat ve velkém světě umění.

„Pokud bychom měli být konkrétní, tak krajinné pomezí či přechod lze umístit na Šumavu a spojit je Josefem Váchalem, Alfredem Kubinem, Františkem Skálou nebo Michaelou Melián,“ říká kurátorka Barbora Kundračíková. „Pokud si představíme nížiny, vidíme maďarskou pustu, ale i Hanou nebo Slovácko, k nimž automaticky přiřadíme autory, jako jsou Joža Uprka, Jiří Lindovský, Károly Markó, László Lakner, André Kertész či László Fehér,“ pokračuje Barbora Kundračíková. „A vrcholy? To jsou Tatry s Ľudovítem Fullou, Martinem Benkou, Júliem Kollerem, Rudolfem Sikorou nebo Svätoplukem Mikytou. Samozřejmě, že je mezi nimi značná prostupnost, v krajinném i vyprávěcím smyslu. A přesně tak ,tekutý‘ je vztah domova a světa.“

Leitmotivem celé výstavy je dvojice maleb Josefa Lady – Zimní radovánky a Letní dětské hry. „Odpovědí na ně jsou pak tři plátna polského umělce a jedné z nejvýraznějších osobností současné středoevropské malby Wilhelma Sasnala. Vystřídáme je v pravidelných obměnách, které budou provázet výstavu v průběhu celého jejího konání. Nabídneme tak několik různých pohledů na krajinu a osudy střední Evropy,“ doplňuje kurátor Jakub Frank.

Výstava v Muzeu umění je vysoce metaforická a zároveň pragmatická v tom, že volí jeden konkrétní domov, k němuž cílí a z nějž vychází. A tím domovem je rodný dům polského sochaře a vizuálního umělce Mirosława Bałky v severopolském Otwocku, který sloužil v letech 2011 až 2018 jako rezidenční a umělecké centrum pro umělce „ze světa“. Tvořila zde například mezinárodně uznávaná indická fotografka Dayanita Singh, britská vizuální umělkyně Tacita Dean, belgický malíř Luc Tuymans a řada dalších.

Výstava překročí hranice muzea. V průběhu roku se objeví související samostatné umělecké realizace v Ekologickém centru Sluňákov, pro které revidovala svůj otwocký projekt Habima Fuchs. V Galerii Caesar bude vystavovat malíř a ilustrátor Nikola Čulík a na Univerzitě Palackeho Tomáš Džadoň. 

KATALOG

K výstavě vychází katalog, který obsahuje trojici statí reflektující zvolené krajinné typy, respektive narativy. Začíná úvahou o charakteru střední Evropy a možnostech jejího zkoumání formou krátkodobých i dlouhodobých expozic. Případovou studii věnovanou Otwocku, jejíž autorkou je Kasia Redzisz, doprovází rozhovory s ní jako kurátorkou projektu i se sochařem Mirosławem Bałkou.

KROK K EXPOZICI SEFO

Letošním rokem začíná Muzeum umění Olomouc vázat pravidelné programy v tematických blocích, které předznamenávají vznik stálé expozice Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Prvním tématem je dvojice pojmů „domov a svět“. Jejich souvztažnost budou zkoumat všechny výstavní projekty sezóny, ale také doprovodné a lektorské programy. V roce 2022 se na platformě SEFO navíc uskuteční mezinárodní konference zaměřená na činnost a spolupráci středoevropských muzejních institucí.

Přípravu nové stálé expozice jsme rozvrhli do několika let s tím, že se bude nadále opírat o pevné jádro – středoevropské umění totalitního období, tj. druhou polovinu 20. století, přičemž hledáme spíše spojnice a způsoby komunikace než lokální odlišnosti.

VÝSTAVA: Domov a svět
VERNISÁŽ: 3. 3. 2022 v 18.30
TRVÁNÍ DO: 11. 9. 2022
KURATOŘI: Barbora Kundračíková, Ladislav Daněk, Jakub Frank
SPOLUPRÁCE: Kasia Redzisz, Błażej Pindor
ZVLÁŠTNI HOST: Mirosław Bałka
EDUKACE: Nela Gallatová, David Hrbek
ARCHITEKTONICKE ŘEŠENÍ: Błażej Pindor, Vlastimil Sedláček
INSTALACE: Daniel Opletal, Ondřej Sladký, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
GRAFICKÝ DESIGN: publikum.design, Petr Šmalec
PŘEKLAD: David Gaul