AKTUALITA | 27. 2. 2020 Už jen čtyři dny zbývají do konce výstavy staré grafiky ze sbírek Muzea umění. Využijte poslední příležitost a přijďte se seznámit s až pět set let starými díly. Navíc dnes vás výstavou provede naposledy její autorka Helena Zápalková.

AKTUALITA | 27. 2. 2020

Výstavou Art & Print vás
dnes od 16.30 provede během komentované prohlídky její autorka Helena Zápalková. Nenechte si ujít poslední příležitost nahlédnout do tajemstvích staré grafiky.

Vidět opravdové unikáty z dob Kryštofa Kolumba, to návštěvníkům Muzea umění umožňuje výstava Art & Print, která představuje ta nejzajímavější díla z muzejní sbírky staré grafiky. Ale pozor už jen do neděle 1. března!

Mezi nejstarší exponáty sbírky náleží dřevořezy Michaela Wolgemutha z německého vydání tzv. Schedelovy kroniky světa z roku 1493, tedy z doby kdy Kryštof Kolumbus objevoval Nový svět. „V téže době můžeme najít počáteční rozvoj grafiky jako ilustrační techniky,“ říká autorka výstavy Helena Zápalková. 

Nejstarší hlubotisky ve sbírce představují drobné mědiryty jihoněmeckých tzv. malých mistrů, působících v první polovině 16. století (Heinrich Aldegrever, Barthel Beham). Podstatnou měrou jsou ve sbírce i na výstavě zastoupeny grafické listy nizozemských rytců pozdního manýrismu z konce 16. a první poloviny 17. století, tedy doby skutečně „zlatého věku“ rozvoje mědirytecké techniky. 

„Namátkou jde o jména jako Cornelius Cort, Philipp Galle, Crispijn de Passe, Johann Wierix, Aegidius a Johann Sadelerové, Hendrick Goltzius, Jacob Matham, Johann Muller a další,“ vyjmenovává Zápalková.

V 17. století přinesla nové možnosti výtvarného vyjádření a podstatné uvolnění rukopisu technika leptu, zdokonalená výjimečným francouzským grafikem Jacquesem Callotem, ani jeho tisky nebudou na výstavě chybět. Stejnou technikou vytvořil své nesmírně početné grafické dílo (více než 300 leptů) také patrně nejznámější český grafik Václav Hollar. Nevelkým počtem, ale výjimečnou kvalitou jsou ve sbírce zastoupeny ukázky děl italských grafiků 17. a 18. století. 

Výstava moderní grafiky Post.Print bude prodloužena až do 15. března! 


„Představujeme zde například lepty Pietra Testy, Salvatora Rosy nebo Giovanni Battisty Piranesiho. Bohatou škálu podob a funkcí knižní grafiky 18. století zastupují na výstavě například tisky Michaela Jindřicha Rentze, předního rytce a ilustrátora vrcholného baroka, působícího ve službách hraběte Františka Antonína Šporka,“ láká návštěvníky Helena Zápalková. 

„Autory zejména česko-rakouské oblasti je ve sbírce zastoupena také grafika pozdního 18. a zejména 19. století, jmenovitě Josef Bergler, Antonín Mánes, Josef Führich, Bedřich Havránek, Julius Mařák,“ dodává kurátorka výstavy. 

K tradičním technikám tisku z výšky a hloubky se v samém závěru 18. století připojila také litografie, postavená na principu tisku z plochy. Jako rychlá a přesná reprodukční technika byla dlouhou dobu nepřekonatelná. Její univerzálnost a výrazová škála zároveň oslovovala řadu umělců. Významnou roli ovšem sehrála zejména jako pružná ilustrační technika i v oblasti politické satiry či karikatury. Tento typ tisku na výstavě představují ilustrace Honoré Daumiera a Paula Gavarniho pro francouzský satirický časopis Le Charivari.