AKTUALITA: 31 03 2023 Návštěvníci Muzea moderního umění mají v těchto dnech poslední možnost prohlédnout si výstavu Architektura v procesu. Výstava, která návštěvníkovi přibližuje, co vše ovlivňuje architektovu práci, končí už v neděli 2. dubna.

AKTUALITA: 31 03 2023

Návštěvníci Muzea moderního umění mají v těchto dnech poslední možnost prohlédnout si výstavu Architektura v procesu. Ta končí už v neděli 2. dubna.

Výstava Architektura v procesu je sondou do práce a komplexního uvažování architekta. Zkoumá, co všechno stojí za finální podobou staveb, jaké kroky k nim vedou a jak architekti ztvárňují svoje trojrozměrné myšlenky. Muzeum umění Olomouc v tematickém výběru představuje to nejlepší ze sbírky architektury, jež se od konce 70. let minulého století rozrostla do dnešních dnů na úctyhodných dvaadvacet tisíc položek.

K nalezení kurátorského klíče k výstavě autorky inspiroval proces utváření sbírky plné skic, výkresů a modelů, v němž je sama architektura nahlížena v procesu svého vzniku. Návštěvníci mohou sledovat kroky architektů související s hledáním ideálního řešení architektonických úloh a zráním architektonické tvorby obecně. Budou spolu s námi stopovat prvotní impulzy školního drilu, upevňování vlastního rukopisu, osobní nasazení nebo praxi ztíženou dobovými podmínkami.

Výběr exponátů ze sbírek MUO protíná časovou osu od 19. století až po současnost. Návštěvníci se setkají s díly slavných jmen: Jana Kotěry, Lubomíra a Čestmíra Šlapetových, Aleny Šrámkové, manželů Machoninových, Václava Aulického, ale i s pracemi mladších tvůrců, například z architektonického studia Malý Chmel. Součástí expozice je také čerstvá diplomová práce z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která představuje nejnovější možnosti navrhování.