AKTUALITA | 12. 2. 2020 Vrátit se zpátky časem do roku 1989 umožňuje návštěvníkům Muzea moderního umění výstava 1989, ale už jen do neděle, kdy své brány uzavře. Přijďte si ještě naposledy připomenout cestu Olomouce ke svobodě.

AKTUALITA | 12. 2. 2020

Vrátit se zpátky časem do roku 1989 umožňuje návštěvníkům Muzea moderního umění výstava 1989, ale už jen do neděle, kdy své brány uzavře. Přijďte si ještě naposledy připomenout cestu Olomouce ke svobodě.

„Řada fotografů v té době pořídila cenné, z dnešního pohledu již historické záběry. Mnoho jich bylo pozapomenuto v soukromých archivech, některé se dostaly i do veřejných sbírek. To je i případ malé kolekce dokumentárních fotografií, uchovávaných ve sbírce Muzea umění Olomouc, a také tu vám výstava představuje,“ říká její kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Fotografická sbírka MUO je především zaměřena na fotografie experimentální a konceptuální, ale v posledních letech se podařilo vytvořit i malou reprezentativní kolekci dokumentárních a reportážních snímků. „K roku 1989 jsou to především díla Vladislava Galgonka, Petra Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, Zdeňka Sodomy, Michala Štosela a Luďka Peřiny, kteří svými fotoaparáty zachytili nejen průběh sametové revoluce v Olomouci, ale i dalších událostí. Například útěky občanů NDR do západní Evropy nebo bourání Berlínské zdi,“ zdůrazňuje autorka výstavy.

Kromě fotografií nabízí výstava i dobové dokumenty a promítá řadu snímků z privátních fotoalb, které muzeum získalo při spolupráci s Univerzitou Palackého a díky výzvě na Facebooku a Instagramu.