AKTUALITA | 3. 9. 2018 Muzeum umění Olomouc oznamuje výsledky veřejné soutěže na pronájem kavárny Café 87.

AKTUALITA | 3. 9. 2018

Do 2. kola veřejné soutěže na pronájem kavárny Café 87 byli s ohledem na kvalitu gastronomického konceptu, zkušenosti s provozem obdobných zařízení a navrhovanou výši nájemného a sankcí, vybráni tito účastníci:

Foodie point, s. r. o.

Culture Production, s. r. o. 

FISHI company, s. r. o.

Vybraní 3 účastníci budou pozváni k prezentaci svého návrhu nejpozději do 7 dnů od vyhlášení výsledků 1. kola soutěže, tj. do 10. 9. 2018, a to zasláním elektronické výzvy na udaný e-mailový kontakt.