Vyhodnocení Otevřené výzvy na propagační předměty MUO

Vítězný návrh Anety Železníkové
Vítězný návrh Anety Železníkové

Na začátku roku 2024 odborná porota vyhodnotila veřejnou soutěž na vytvoření grafických návrhů nových propagačních předmětů Muzea umění Olomouc. K jejímu vypsání se muzeum zavázalo v rámci projektu Nahráno-Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Do otevřené výzvy se přihlásilo celkem devět zájemců, z nichž porota vybrala tři nejlepší:

  1. místo: Aneta Železníková
  2. místo: Veronika Peldová
  3. místo: Filip Skácel

Při bodovém hodnocení návrhů porota zohlednila následující kritéria: nápaditost, kvalita zpracování, umělecká a estetická úroveň návrhu, aplikovatelnost návrhu a přenositelnost motivu na další předměty. Vítězka soutěže Aneta Železníková v současné době připravuje podklady pro výrobu navržených produktů.

Prezentace vítězných portfolií: