AKTUALITA | 8. 11. 2016 Vaším průvodcem výstavou Šumění andělských křídel může být výpravný katalog. Už je v prodeji za 300 korun.

AKTUALITA | 8. 11. 2016

Více než dvě sta andělů potkáte do března příštího roku v Muzeu moderního umění a Arcidiecézním muzeu Olomouc. Výstava Šumění andělských křídel vás provádí historií výtvarného ztvárnění nebeských poslů od gotiky po současnost, od deskových obrazů po videoart. Vaším pomocníkem a průvodcem spletitým tématem může být výpravný katalog. Už je v prodeji za 300 korun.

Šumění andělských křídel je první výstavou u nás, která anděly ve výtvarném umění studuje s takovou důkladností. „Je to samozřejmě velké téma, ale není mnoho lidí, kteří by se mu věnovali. A dosavadní výstavy a další výstupy končily zpravidla v estetické rovině, tedy u toho, jak je anděl formálně zobrazován,“ podotkla Kundračíková.

Důležitým zdrojem informací je katalog, který výstavu doprovází. Autoři statí dokonce otevírají některá témata v českém prostředí vůbec poprvé, protože literatura k andělům a angelologii je v češtině sporadická. „Velmi zajímavý text je například od anglické filozofky Valery Rees, která před několika lety vydala knihu shrnující její celoživotní bádání o andělech. Speciálně pro náš katalog napsala text o andělech v židovské tradici,“ zmínila Elbelová.

Publikace obsahuje i text historika umění Ivana Folletiho o počátku příběhu anděla v křesťanském kontextu a o navázání na židovskou a antickou tradici. Profesor Jan Royt přispěl statí o ikonografii andělů od starého umění po 19. století. Teoretik umění Jiří Olič ve své stati o znázornění andělů ve 20. století přímo vycházel z výběru exponátů pro výstavu. Teolog Pavel Ambroz se věnuje postavě anděla v současné teologii. Teoretik literatury a divadla Jan Lukavec sleduje postavu anděla v literatuře a kinematografii s těžištěm ve 20. století. 

Druhá část katalogu je řazena stejně jako výstava, tedy podle jednotlivých andělských rolí, tedy jako Zprostředkovatele nebo Posla, Průvodce, Ochránce, Adoranta a v oddílu Anděl pak díla obecně vymezující postavy anděla. „V katalogu vysvětlujeme důvody, které nás k tomuto rozdělení vedly,“ uzavřela Elbelová.

Katalog vydalo Muzeum umění Olomouc v nákladu 400 kusů a zakoupit jej můžete v pokladně muzea nebo na webových stránkách www.olmuart.cz