AKTUALITA | 30. 9. 2020 Moderní otevřená instituce by měla zpřístupňovat muzejní sbírky co nejširšímu publiku, a proto se Muzeum umění rozhodlo zavést od 1. října vstup do stálých expozic zdarma.

AKTUALITA | 30. 9. 2020

Vstupné platné od 1. 10. 2020 najdete ZDE.

Moderní otevřená instituce by měla zpřístupňovat muzejní sbírky co nejširšímu publiku, a proto se Muzeum umění rozhodlo zavést od 1. října vstup do stálých expozic zdarma.

„Zejména v případě Arcidiecézního muzea se jedná o velkorysý krok, protože objekt nesoucí exkluzivní značku European Heritage Label (Označení Evropské dědictví) zahrnuje komplex budov včetně tzv. olomouckého hradu a bývalého kapitulního děkanství se vzácnými exponáty – obrazy, plastikami, drahocennými liturgickými předměty i archeologickými nálezy,“ připomíná ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal. 

„Tento nápad, zvláště v tomto těžkém období, je mi velmi sympatický. Byl bych rád, kdy se tímto příkladem inspirovali i jinde. Budu samozřejmě raději, když v muzeích budou stovky a tisíce lidí a ne jen pár návštěvníků. To, co na tom získáme, bude daleko víc, než co bychom vydělali na vstupném,“ dodal ministr kultury Lubomír Zaorálek s tím, že se tento princip už osvědčil u hradů a zámků. „Lidé musí cítit, že muzea jsou prostory, kde na ně čekají a vítají jejich návštěvu.“

Případný finanční výpadek bude muzeu kompenzovat vstupné na krátkodobé výstavy, do Zdíkova paláce a nadstandardní služby – zápůjčky tabletů s animovaným průvodcem pro rodiny s dětmi, několikajazyčný audio průvodce, VR brýle s virtuální prohlídkou Zdíkova paláce a jiné.

Stálé expozice pro které nově platí volný vstup

Ke slávě a chvále

Stálá expozice Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě prezentuje v chronologickém sledu umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. Ve dvou trezorových klenotnicích je pak exkluzivní výběr předmětů uměleckého řemesla liturgické povahy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převážné části z církevního majetku, významně je však doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea umění Olomouc, několika dalších institucí i soukromých sběratelů. 

   

 

Století relativity

Cílem stálé expozice Muzea moderního umění je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl umění 20. století, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc. V Mansardě, která je věnována 1. polovině 20. století, je důraz položen především na ta malířská a sochařská díla, která postihují základní proudy a tendence v českém moderním umění sledovaného období. Druhá část stálé expozice, která je umístěna v Obrazárně, je časově vymezená děním na výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století až do jeho závěru. Expozici pak uzavírají konceptuální a postmoderní projevy, jejichž „blahé i neblahé vlivy“ zřetelně ovlivnily umění poslední dekády.