AKTUALITA | 7. 5. 2020 V úterý 12. května se konečně znovu otevře pro veřejnost Muzeum umění. To ale není jediná dobrá zpráva, vstupné do muzea bude totiž až do 27. května jen za polovinu.

AKTUALITA | 7. 5. 2020

Vstupné od 12. 5. – 27. 5.

Návštěva jedné budovy:

plné 50,-
student/důchodce 25,-
rodinné 110,-

Návštěva obou budov:
plné 75,-
student/důchodce 40,-
rodinné 170,-

Dárkem pro návštěvníky oslaví Muzeum umění své znovu otevření po koronavirové epidemii. Všem návštěvníkům, kteří dorazí mezi 12. a 27. květnem totiž dá padesátiprocentní slevu na vstupném.

„Jsme velmi rádi, že po téměř dvou měsících znovu otevíráme muzeum veřejnosti, a proto jsme se rozhodli pro tento krok. Od úterý 12. května budou návštěvníci moct navštívit obě stálé expozice Století relativity v Muzeu moderního umění a Ke slávě a chvále II v Arcidiecézním muzeu. Nové krátkodobé výstavy pak otevřeme ve čtvrtek 28. května,“ prozradil tiskový mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal. 

Tisíc let výtvarné kultury

Stálá expozice Arcidiecézního muzea Ke slávě a chvále II v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. Ve dvou trezorových klenotnicích je pak prezentován exklusivní výběr předmětů uměleckého řemesla liturgické povahy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převážné části z církevního majetku, významně je však doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea umění Olomouc, několika dalších institucí i soukromých sběratelů. 

Muzeum moderního umění pak nabízí stálou expozici Století relativity zaměřenou na umění 20. století. Jejím cílem je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl umění minulého století, která jsou součástí bohaté sbírky.