AKTUALITA | 11. 5. 2020 Už zítra se veřejnosti konečně znovu otevře Muzeum umění. Návštěvníci se ale budou muset držet pokynů a pravidel obsažených v dodatku návštěvního řádu Muzea umění Olomouc platného během koronavirové epidemie.

AKTUALITA | 11. 5. 2020

Už zítra se veřejnosti konečně znovu otevře Muzeum umění. Návštěvníci se ale budou muset držet pokynů a pravidel obsažených v dodatku návštěvního řádu Muzea umění Olomouc platného během koronavirové epidemie.

Pokyny a pravidla k návštěvě objektů Muzea umění Olomouc (Muzeum moderního umění a Arcidiecézní muzeum Olomouc):

• Návštěvníci vstupují do muzea na vlastní riziko a Muzeum umění Olomouc neručí za jejich zdravotní stav
• Vstup do muzea je povolen pouze s rouškou nebo jiným adekvátním zakrytím dýchacích cest
• Návštěvníci jsou povinni při vstupu do muzea využít dezinfekční dávkovače k provedení hygienického ošetření svých rukou
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy 2 m (vyjma osob sdílejících spo-lečnou domácnost)
• V muzeu se může nacházet ve stejný čas nejvýše 100 osob a současně je množství ná-vštěvníků omezeno v přepočtu 1 návštěvník na          10 m², proto je nutné dbát pokynů po-kladních a kustodů
• Návštěvníci jsou povinni vstupovat na toalety pouze jednotlivě a není dovoleno se zde shlukovat
• Jednorázové ochranné prostředky jsou návštěvníci povinni odkládat pouze do označeného odpadkového koše
• Z hygienických důvodů nejsou propagační materiály a jiné zboží volně dostupné, návštěv-níci je získají na vyžádání u pokladny
• Doprovodné aktivity a skupinové akce jsou do odvolání zrušeny

Dodatek návštěvního řádu vychází z Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatel-ských a dalších činností a současně i Usnesení č. 493 ze dne 30. 4. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým se nařizují podmínky otevření muzeí a galerií s účinností od 11. 5. 2020.

V Olomouci dne 7. 5. 2020

Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel MUO

Dobrou zprávou naopak je, že návštěvníci zaplatí za vstup do Muzea umění pouze poloviční vstupné, a to až do 27. května.