Tisková zpráva | 11. 6. 2014

Vnitřní okruh v současné české fotografii

12. 6. — 5. 10. 2014
Muzeum moderního umění | Trojlodí

AUTOR VÝSTAVY | Vladimír Birgus
KURÁTORKA | Štěpánka Bieleszová
TEXT | Vladimír Birgus
PŘEKLAD | Derek & Marzia Paton
GRAFICKÝ DESIGN | Vladimír Vimr, Petr Šmalec
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Kamil Zajíček
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY | David Hrbek, Michaela Johnová Čapková
KATALOG | KANT (Karel Kerlický)
SPOLUPRÁCE | Galerie hlavního města Prahy 

Intimita, sebereflexe nebo rodina jsou témata spojující tvorbu bezmála čtyřiceti autorů různých generací zastoupených na výstavě Vnitřní okruh v současné české fotografii. Reprezentativní přehlídku, kterou vloni připravil Vladimír Birgus pro Galerii hlavního města Prahy, reprízuje od 12. června v pozměněné podobě Muzeum umění Olomouc. Část aktuálních tendencí ve využití média fotografie mohou návštěvníci Muzea moderního umění vidět do 5. října.

Tvorba s motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity nebo rodiny je podle Vladimíra Birguse již několik desetiletí samostatnou a zavedenou fotografickou kategorií v americké, západoevropské i japonské fotografii. „Autoři jako Larry Clark, Nan Goldin, Richard Billingham, Anders Petersen a Daido Moriyama už od šedesátých let odhalují i ty nejintimnější chvíle vlastního a rodinného života. Tina Barney, Elinor Carucci či Annelies Štrba zase ukazují obraz harmonické rodiny. V české fotografii se ale otevřené sebereflexivní záběry nebo fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly,“ konstatoval Birgus.

Situace se podle něj změnila až v posledních dvaceti letech. Přirozená snaha vymezit se k předchozí generaci, která část života prožila v prudérním komunistickém režimu, hledání záchytných bodů v nejisté době, bourání etických tabu i sílící ochota odhalit alespoň část svého soukromí – to vše podle Birguse přispívá k tomu, že se i v Česku fotografie s intimní tematikou stala populární především mezi autory mladé a střední generace. „Nemůžeme v této souvislosti zapomenout ani na technický pokrok, tedy digitální fotoaparáty a mobily, které umožňují pořizovat snímky prakticky všude a okamžitě je šířit,“ dodal Birgus.

Záplava privátních momentek na internetu přitom vyvolala i protireakci. Část autorů se programově vrátila k technicky precizním portrétům a autoportrétům, subjektivně pojatým zátiším nebo detailům interiérů. „Další tvůrci zase nově interpretují fotografie z rodinných archivů nebo propojují fotografické a audiovizuální výpovědi. Mnozí fotografové se opět přestali bát vyjadřovat své emoce, stojí o empatie diváků a nechtějí vytvářet jenom přísně racionální díla,“ přiblížil aktuální tendence fotograf, kurátor, pedagog a historik fotografie Vladimír Birgus, jehož vlastní tvorbu Muzeum umění Olomouc do poloviny září představuje na samostatné výstavě.

Třicet šest autorů zastoupených na výstavě Vnitřní okruh reprezentuje podle kurátorky Štěpánky Bieleszové několik generací a tvůrčích východisek. V sále Trojlodí tak vystavují jak klasičtí fotografové (například Pavel Mára, Ivan Pinkava, Pavel Baňka, Jiří Hanke), tak výtvarníci pracující s médiem fotografie (například Jiří David, Lenka Klodová, Milena Dopitová, Míla Preslová), zavedení tvůrci (například Dita Pepe, Veronika Bromová, Libuše Jarcovjáková, Václav Podestát) i studenti a čerství absolventi uměleckých škol (například Radek Brousil, Jaroslav Kocián, Petra Malá Miller, Vojtěch V. Sláma, Petr Willert, Magda Veselá, Michaela Spurná, Daniel Poláček, Vendula Knopová). „Každý z nich doprovodil svá díla krátkým textem, který divákům vysvětluje okolnosti vzniku fotografií,“ doplnila Bieleszová. Výstava v Olomouci byla doplněna o práce některých dalších autorů (např. Michaela Thelenová, Petra Hajdůchová, Petr Zatloukal).

Výstavu v Muzeu moderního umění, která potrvá do 5. října, doprovází česko – anglický katalog z nakladatelství KANT.