AKTUALITA | 31. 1. 2022 Publikum.design neboli grafici Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde jsou nominování a Cenu Czech Grand Design v kategorii Grafický designér roku za vytvoření nové vizuální identity Muzea umění Olomouc.
Ceny Czech Grand Design
jsou oborovým oceněním, které každoročně udílí Akademie designu ČR za nejlepší práce v oborech design, móda, šperk, fotografie, ilustrace a grafický design. Grand designér i vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni 22. března v Hudebním divadle Karlín a v přímém přenosu České televize. Tvorbu všech finalistů představí výstava Best of: 2021 v galerii České spořitelny od 2. března do 10. dubna 2022.

AKTUALITA | 31. 1. 2022

Novou vizuální podobu Muzea umění od publikum.design (Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde) zařadila Akademie designu ČR mezi to nejzdařilejší z českého designu za uplynulý rok. Trojice byla totiž nominována na Cenu Czech Grand Design v kategorii Grafický designér roku.

„Letošní Ceny Czech Grand Design představí celou řadu nových jmen. Tato nová vlna českého designu přichází v době, která pro tvůrce není jednoduchá. Trh poměrně turbulentně reaguje na průběh pandemie, a tak řada projektů stála, některé stále čekají na své uvedení v příznivější době. Dobrou zprávou je, že většina designérů pokračuje ve své práci a ještě lepší zprávou je, že nepřízni navzdory vznikají nové značky, expandují noví výrobci a v Cenách se promítá naděje a kreativita mladé generace českých designérů,“ uvedla Jana Zielinski, ředitelka Designbloku za Přípravný výbor Cen.

Nominovaná vizuální podoba MUO od Anežky Hrubé Ciglerové, Nikoly Wilde a Richarda Wildeho vzešla ze soutěže pořádané pro Muzeum umění renomovanou společností CZECHDESIGN. Jejich návrh je kombinací stylizované historické lomené iniciály a moderního bezpatkového písma, k tomu decentní propojení černé, bílé a hřejivě šedé. Vyjadřuje to podstatu Muzea umění – spojení starého a moderního, kulturního dědictví minulosti i živého umění.

„Pro nás je to spojení okamžiku, kdy se historie protíná se současností, ale hranice mezi historií a současností je přitom jasně čitelná. Vysvětlit to lze třeba prostřednictvím typografie – k historickému lomenému písmu jsme přiřadili moderní grotesk,“ vysvětluje grafický designér Richard Wilde. Základní barevnou kombinaci pak utváří černá a bílá doplněná o hřejivě šedou. „Výchozí barevnost pak doplňuje proměnlivá paleta barev, která je například na plakátě daná barevností použitého uměleckého díla,“ doplňuje Anežka Hrubá Ciglerová.

Projekty nominované na Cenu Czech Grand Design hodnotí Akademie designu ČR a její odborné poroty. Vítěz se vybírá ve tříkolovém hlasování. Pro rok 2021 přijalo členství v porotách 62 významných osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu. Nejlepší projekty se volí v hlasování s účastí porot v odborných kategoriích. Absolutním vítězem je pak Grand Designér roku, zvolený napříč všemi kategoriemi.

Více o logu zde: