TISKOVÁ ZPRÁVA | 28. 5. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA | 28. 5. 2020

(Fotografie a popisky ke stažení najdete níže)

Po-koronavirovou sezonu zahajuje Muzeum umění Olomouc výstavami tapisérií, fotografických knih, výtvarných děl inspirovaných přírodou či uměleckých pokladů litoměřické diecéze. Vzhledem k vládním opatřením nebudou v Muzeu moderního umění ani v Arcidiecézním muzeu klasické vernisáže, ale výstavy zahajujeme virtuálně ve čtvrtek 28. května 2020 v 16.00 videoreportážemi na webu a facebooku Muzea umění.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
TERMÍN | 28. 5. 2020 – 18. 10. 2020
KONCEPCE| Michaela Ottová, Helena Zápalková
KURÁTORKA| Helena Zápalková
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE | Alena Beránková, Lada Hlaváčková, Jan Štíbr, Ľubomír Turčan

Výstava je první částí projektu, jehož cílem je představení dvou výjimečných institucí svého druhu v České republice – Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea Olomouc. Zatímco výběr exponátů litoměřické Galerie budou moci obdivovat návštěvníci olomouckého Arcidiecézního muzea již nyní, v závěru letošního roku se role vymění a olomoucké muzeum bude tentokrát „hostem“ v Litoměřicích.

Výběr pokladů litoměřické diecéze zahrne umělecká díla od 12. do 19. století. „Mezi exponáty nebudou chybět například románská opuková hlava apoštola ze Žitenic (kolem 1180), gotická procesní monstrance z Ústí nad Labem (kolem 1480–1520), deskový obraz Madony s náhrdelníkem od následovníka Lucase Cranacha staršího (konec 16. století) nebo ukázky děl nejvýznamnějších mistrů českého baroka – Karla Škréty, Petra Brandla či Matyáše Bernarda Brauna,“ prozrazuje Helena Zápalková z Muzea umění. „Tato díla dokládají vysokou úroveň objednavatelského prostředí litoměřických biskupů, proboštů i jednotlivých farností litoměřické diecéze a současně obrovské umělecké a duchovní bohatství severočeského regionu, postiženého důlní těžbou a po roce 1989 též rozsáhlou trestnou činností.“ doplňuje litoměřická kurátorka Michaela Ottová.  K výstavě vychází i obsáhlý česko-anglický katalog.

Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz

MÍSTO | Muzeum moderního umění | Trojlodí
TERMÍN | 28. 5. 2020 – 27. 9. 2020
AUTOŘI | Simona Jemelková, Jan T. Strýček
KURÁTORKA | Simona Jemelková
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE | Ladislav Daněk

Po staletí patřila tapisérie k vrcholným výtvarným dílům, mnohdy byla ceněna více než malby a dodnes nás zručnost středověkých tkalců uchvacuje. Výstava Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz však ukazuje práce z konce 20. a počátku 21. století.

„Návštěvníci budou mít možnost spatřit přes čtyřicet tapisérií vytvořených mezi léty 1990 až 2019 podle návrhů předních českých umělců v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí,“ říká spoluautorka výstavy Simona Jemelková. Jsou zde díla takových výtvarníků, jako Karel Malich, Mikuláš Medek, Stanislav Kolíbal, Vladimír Kokolia, Zbyšek Sion, Jiří Načeradský či ředitel gobelínky Jan Timotej Strýček.

Cílem výstavy je nejen představit moderní tapisérie, ale také ukázat vztah mezi nimi a jejich předlohou. V řadě případů tak návštěvníci uvidí také prvotní předobraz, ze kterého potom v manufaktuře vytvořili tapisérii. Naskytne se jim tak jedinečná možnost porovnat, jaký vliv na dané umělecké dílo má technika jeho provedení a kam až jej dokáže posunout.

Fotoblok | Střední Evropa ve fotografických knihách

MÍSTO | Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
TERMÍN | 28. 5. – 4. 10. 2020
KONCEPCE | Łukas Gorczyca, Adam Mazur, Natalia Żak
KOORDINACE | Štěpánka Bieleszová, Karolina Wójcik

Dějiny 20. století viděné prostřednictvím fotografických knih představuje výstava Fotoblok. Střední Evropa ve fotografických knihách, která do Olomouce doputovala z Krakova. Je to první pokus průřezově a kriticky nahlédnout bouřlivou historii střední Evropy přes umělecké a propagandistické fotopublikace. Představí se na ní více než sto fotoknih z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska, které názorně ilustrují, jak fotografie zrcadlila procesy utváření nových identit mladých středoevropských států a jak ovlivňovala jejich image, ideologii, snahy o modernizaci a představy o budoucnosti. 

„Po celé 20. století doprovázely fotografické knihy, fotoalba a prospekty bouřlivé dějiny tohoto regionu. Ačkoli se tato díla objevují na mnoha výstavách, dosud tuto problematiku nikdo nepojal komplexně v kontextu střední Evropy,“ říká kurátorka sbírky fotografie Štěpánka Bieleszová.

Šero i jas / Stvořená příroda | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

MÍSTO | Muzeum moderního umění | Galerie
TERMÍN| 28. 5. – 13. 9. 2020
AUTORKY A KURÁTORKY | Šárka Belšíková, Anežka Šimková
GRAFICKÝ DESIGN | Petr Šmalec

Poněkud netradiční výstavu s náznakem příběhu věčné sounáležitosti člověka a přírodního prostředí připravily kurátorky Šárka Belšíková a Anežka Šimková v rámci dlouhodobého projektu Pohledy do sbírek Muzea umění.  „Ve výběru obrazů, grafik, kreseb i soch asi třiceti českých, německých, rakouských a polských autorů probíhá skryté dění, které se v malých oddílech dotkne témat poznání, ráje, lesa, tajemství, zrodu, růstu, šera i jasu,“ říká Anežka Šimková.

Nejde o tradiční umělecko-historické pojetí, o chronologický přehled či vývoj výtvarných přístupů k tématu přírody. Naopak chce probudit divákovo estetické vnímání, citlivost a představivost. Návštěvníci se mohou těšit na grafické listy Arnošta Hrabala, Josefa Váchala, Stanisława Jakubowského či Marie Blabolilové. Uvidí malby Antonína Slavíčka, Georga Geyera, Lili Gödlové-Brandhuberové, Janiny Kraupe-Świderské či sochařské práce Ladislava Zívra a Josefa Klimeše. Zastoupena budou také díla neškolených umělců. Novinkou je nově získaná kolekce polského samouka Jana Nowaka, původně důlního technika z Katovic, jemuž byla příroda bohatým zdrojem inspirace v jeho grafickém díle využívající linoryt a suchou jehlu.