VÍDEŇSKÉ SYMPOZIUM SE ZAMĚŘÍ NA STŘEDOEVROPANKY V UMĚNÍ

Habima Fuchs: Equinox, 2022
Habima Fuchs: Equinox, 2022

V návaznosti na cyklus SEFO konferencí pořádá vídeňské Muzeum užitého umění Mezinárodní sympozium CROSSING BORDERS: Central European Women in the Arts. To se volně inspiruje nadnárodním působením Felice Rix-Ueno (1893-1967), umělkyně a designérky, které zahájila ve Vídni a úspěšně rozvíjela v japonském Kjótu. Na tomto půdoryse se bude odvíjet diskuse věnovaná genderovým otázkám, otázkám reprezentace a problematice kulturní výměny v dílech středoevropských autorek působících v globálních souvislostech. Tyto ženy, inspirované různými druhy lidového umění, tradičními postupy a materiály, respektive redefinováním svého vztahu k „domácím pracím“, pečlivě volily své umělecké vzory a s rozmyslem formovaly nové kulturní jazyky. Jaká témata a média při tom využívaly? V jakých profesních sítích působily? A jak se jejich působením proměnilo naše vlastní vnímání umění a umělecké produkce?  

Sympozium se bude zabývat měnícím se pohledem na archivní materiály a sbírky, které mají kurátoři a historici umění k dispozici a s jejichž pomocí „rekonstruují příběh“ středoevropského umění. Jednotlivé příspěvky se budou věnovat případovým sondám, mnohostranným kariérám žen, které doslova překračovaly hranice, své osobní i geografické, s cílem reflektovat fenomény kulturních změn, procesů integrace a utváření komplexních identit.

Koncepce a organizace: Elana Shapira (Univerzita užitého umění ve Vídni) a Anne-Katrin Rossberg (MAK) ve spolupráci s Barborou Kundračíkovou (Muzeum umění Olomouc – Středoevropské fórum)

Program sympozia. pdf (505 kB)
Otevřít