Tisková zpráva | 28. 1. 2015

Victor Vasarely | Nová akvizice

29. 1. — 17. 5. 2015
Muzeum moderního umění | Galerie

AUTORKA KONCEPCE VÝSTAVY, KURÁTORKA | Gina Renotière
GRAFICKÝ DESIGN | Beata Rakowská
VIDEODOKUMENTACE | Kamil Zajíček
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák
INSTALACE | Filip Šindelář
PROPAGACE | Petr Bielesz
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY | Michaela Johnová – Čapková, David Hrbek 

Sedm let usilovalo Muzeum umění Olomouc o získání díla světoznámého umělce maďarského původu, průkopníka op-artu Victora Vasarelyho. Podařilo se to na konci loňského roku. Především díky dobrým kontaktům s Vasarelyho vnukem a správcem výtvarné pozůstalosti Pierrem Vasarelym jsou muzejní sbírky bohatší o dvě významné akvizice –tapiserii Harmas (1966) a obraz Terek (1951). Muzeum je od 29. ledna do 17. května představí veřejnosti. Výstavu doplní serigrafie zapůjčené z Fondation Vasarely v Aix-en-Provence ve Francii.

Muzeum umění Olomouc uspořádalo na přelomu let 2007 a 2008 přehlídku tvorby malíře, sochaře a grafika Victora Vasarelyho ze sbírek Janus Pannonius Múzea v autorově rodné Pécsi. „Dosud jediná profilová prezentace Vasarelyho tvorby u nás se stala kulturní událostí roku. Výstava zhruba osmdesáti obrazů, grafik, soch, ale i velkoplošných tapisérií a multiplů měla mimořádný ohlas. Zhlédlo ji bezmála dvacet tisíc lidí, což ji řadí mezi naše nejúspěšnější projekty,“ připomněla kurátorka Gina Renotière, díky níž a jejím osobním kontaktům na francouzské prostředí na tehdejší vernisáž výstavy přicestoval i Vasarelyho vnuk Pierre Vasarely. „Je výhradním dědicem a správcem uměleckého odkazu Victora Vasarelyho a také předsedou Fondation Victora Vasarelyho v Aix-en-Provence,“ představila vzácného hosta historička umění.

Návštěva Pierra Vasarelyho a jeho sympatie k aktivitám olomoucké instituce byly základním předpokladem pro realizaci záměru obohatit muzejní sbírky o dílo jeho dědečka. „Panu Vasarelymu se líbila především idea Středoevropského fora Olomouc, jehož součástí je také vytvoření reprezentativních sbírek poválečného umění zemí střední Evropy. Například naše kolekce maďarského umění nemá v českých státních sbírkách obdobu,“ doplnila Renotière.

Akvizici se nakonec podařilo uskutečnit až po sedmi letech. Na sklonku loňského roku tak mohli v olomouckém muzeu rozbalit pomyslný vánoční dárek – Vasarelyho obraz Terek z roku 1951 a dva půl metru velkou tapisérii Harmas z roku 1966. „Rozhodující pro úspěch transakce byla nebývalá podpora ze strany Ministerstva kultury a také Olomouckého kraje. Zástupci státu i regionální samosprávy pochopili, že díky Vasarelyho dílům se naše sbírky jako celek posunou na vyšší úroveň,“ zdůraznil ředitel muzea Michal Soukup.

Obě díla významně reprezentují tvorbu Victora Vasarelyho. Obraz Terek podle Renotière vznikal v době, kdy autor hledal svébytný umělecký styl a zkoumal vyjadřovací možnosti jazyka geometrie, které v roce 1954 popsal ve slavném Žlutém manifestu. „Přestože plátno není velké formátem, potvrzuje Vasarelyho jedinečné postavení v evropské abstrakci poloviny dvacátého století,“ shrnula kurátorka.

Tapiserie Harmas naopak vznikla ve Vasarelyho vrcholném období a podle Renotière patří mezi jeho klíčová díla. „Čtverce a kruhy v barevných kombinacích červené, hnědé, béžové a šedivé vytvářejí ve vzájemně se prolínajících polích působivou vrstvenou iluzi,“ popsala gobelín, který za umělcova bedlivého dohledu utkala „královská manufaktura“ ve francouzském Aubussonu.

Nové sbírkové předměty na výstavě v Muzeu moderního umění doplní 15 serigrafií z let 1965 – 1986, které muzeu zapůjčila Fondation Vasarely v Aix-en-Provence ve Francii. „Ilustrují autorův záměr zdokonalit techniku tisku a povýšit sítotiskové reprodukce na médium umělecké a estetické hodnoty. Kompoziční prvky skládal do milionů různých variací. Pomocí základních geometrických tvarů – kruhu, čtverce, elipsy či kosodélníku a díky neomezené barevné škále vytvořil a teoreticky podložil vznik díla, v němž se racionální pojí s iluzivním,“ charakterizovala Renotière grafickou tvorbu Vasarelyho.

Výstava, k níž muzeum vydává drobný katalog, bude zahájena 29. ledna a potrvá do 17. května.