AKTUALITA | 16. 6. 2021 Nejstarší rukopis z kroměřížské zámecké knihovny – Gregoriánský sakramentář z 2. poloviny 9. století bude jedním z unikátů, které od zítřka nabídne návštěvníkům věže kroměřížského zámku naše nová výstava.

AKTUALITA | 16. 6. 2021

Nejstarší rukopis z kroměřížské zámecké knihovny – Gregoriánský sakramentář z 2. poloviny 9. století napsaný ve Francii karolinskou minuskulou, italské chorální knihy z kláštera sv. Ondřeje ve Faenze či českou Bibli Duchka z Mníšku z roku 1433. To všechno přes léto uvidí návštěvníci věže kroměřížského zámku na výstavě Kroměřížská zámecká knihovna III. | Rukopisy 9. – 16. století. Ta začíná 17. června a potrvá až do 30. září.

„Výstava představí středověké a raně novověké rukopisy uložené v knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Mnohé z nich byly nově objeveny, autorsky určeny či datovány v rámci podrobného studia sbírky, jehož výsledkem bude katalog připravovaný autorským týmem specialistů. Mnoho z nich tak budou vystaveny vůbec poprvé,“ říká kurátorka výstavy Jana Hrbáčová.

V kroměřížské sbírce rukopisů jsou nejčastěji zastoupeny liturgické rukopisy jako misály, chorální knihy, bible, ale také modlitební knihy drobného formátu určené pro soukromé rozjímání. Knihovna uchovává i teologické rukopisy, právnické kodexy a knihy věnované astrologii, logice a lékařství. Mnoho rukopisů je bohatě zdobeno iluminacemi.

„Bohatě dekorovány jsou především bible, které obsahují ilustrace k jednotlivým kapitolám textu, např. zmíněná Bible Duchka z Mníšku, na jejíž výzdobě se podílelo pět malířů. Výzdobu nesou i monumentální liturgické zpěvníky, stejně jako misály a knihy hodinek, které obsahují iluminace, jež se vztahují k jednotlivým modlitbám v průběhu dne. Bohatě zdobené jsou často i teologické spisy, jako např. výbor z díla sv. Bernarda z Clairvaux,“ vyjmenovává kurátorka výstavy.

Vzhledem k citlivosti středověkých knih na klimatické a světelné podmínky se budou rukopisy na výstavě střídat vždy po měsíci tak, aby byla postupně představena celá sbírka Kroměřížské zámecké knihovny.