AKTUALITA | 3. 8. 2018 Muzeum umění Olomouc vyhlašuje dvoukolovou veřejnou soutěž na pronájem kavárny Café 87.

AKTUALITA | 3. 8. 2018

Muzeum umění Olomouc vyhlašuje dvoukolovou veřejnou soutěž na pronájem kavárny Café 87. Předmětem obchodní veřejné soutěže je uzavření smlouvy o nájmu a provozování rekonstruovaných prostor kavárny, která se nachází v budově Muzea umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc (dále jen MUO). Předmět nájemní smlouvy a specifikace prostor včetně výměr a další podmínky soutěže najdete v přílohách. 

Cílem této obchodní veřejné soutěže je uzavření takové nájemní smlouvy s jejím vítězem, která zajistí provozování kavárny pro návštěvníky MUO i pro širokou veřejnost za současného dodržení podmínek stanovených vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. září 2019 do 31. srpna 2023.

Lhůta pro podání návrhu počíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže na internetových stránkách vyhlašovatele a končí dne 27. 8. 2018 ve 12.00.

Kontaktní osoba:
Kateřina Ludvová
ludvova@muo.cz
773 607 505