AKTUALITA | 10. 8. 2015 Uměleckohistorická společnost a Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc ve dnech 16. – 18. září V. sjezd historiků umění.

Věda a umění: V. sjezd historiků umění

AKTUALITA | 10. 8. 2015

Uměleckohistorická společnost a Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc ve dnech 16. – 18. září V. sjezd historiků umění.

Obor dějin umění se od svého ustavení coby samostatné univerzitní disciplíny metodicky profiluje jako obor vědecký a z této perspektivy se také definuje a reflektuje. Jakožto humanitní disciplína, jež se nezabývá obecně platnými univerzálními zákony, nýbrž reflektovanou existencí lidského subjektu a společnosti, však pracuje v rámci svého vědeckého konceptu nutně i interpretačně a jako takový je teoreticky a metodicky otevřený. Současně reaguje na kulturní a společenský historický vývoj včetně vývoje exaktních věd, které zasahují i vlastní oblast jeho zájmu.

K oblasti vědy se vztahuje i historický vývoj samotného umění ať již na základě vlastní podstaty uměleckého díla jakožto myšlenky – konceptu svého druhu, či na základě schopnosti umění vstřebávat a následně interpretovat a transformovat vědecký, případně kvazivědecký obraz světa, respektive využívat vědecké objevy a exploatovat vědecké přístupy svým vlastním způsobem a zaměřením. Z těchto hledisek byly k tématu věda a umění formulovány okruhy jednotlivých sekcí.

Návrhy svých příspěvků do vybraných sekcí zasílejte spolu se stručnou anotací (max. 1 800 znaků), názvem příspěvku a názvem sekce nejpozději do 31. března 2015 na adresu vybor@dejinyumeni.cz nebo poštou na adresu Uměleckohistorická společnost, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1. Příspěvek je možno zaslat současně i přímo na adresu garanta sekce, do níž je podáván.

Pořádá Uměleckohistorická společnost a Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s podporou doc. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A., děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Podrobný program si stáhněte níže.