AKTUALITA: 30 08 2022 Muzeum umění Olomouc - Středoevropské fórum Olomouc pořádá 15. - 17. 9. 2022 mezinárodní konferenci "Instituce střední Evropy, nové světy a staré mytologie".

AKTUALITA: 30 08 2022

Program + přednášející

Jak fungují středoevropské kulturní instituce, muzea a galerie? Jakým problémům čelí a jaké jsou jejich cíle? Jaké jsou podobnosti mezi jejich historickými, kulturními a provozními zkušenostmi? A má smysl usilovat o jejich propojení na společné platformě? To jsou jen některé z otázek, které si klade mezinárodní konference „Instituce střední Evropy, nové světy a staré mytologie“ pořádaná 15. – 17. září 2022 Středoevropským fórem Olomouc (SEFO). Naším záměrem je prozkoumat možnosti spolupráce, najít nejen potenciální průsečíky, ale i existující limity.

Pozornost bude věnována třem souvisejícím oblastem – institucionální politice, výzkumu a vzdělávání. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na podmínky a způsoby dlouhodobého fungování regionálních institucí, ale i na konkrétní zkušenosti týkající se především organizace a fungování stálých expozic, jejich propojení s krátkodobými projekty a vzdělávacími programy.

Konference je součástí celoročního programu SEFO 2022, jehož hlavním tématem je revize vztahu „domova a zahraničí“ v současném středoevropském myšlení. Rozvíjí však i dlouhodobé priority instituce, která se zaměřuje na výzkum středoevropského umění a kulturního života totalitního a posttotalitního období.

Konference se zúčastní Mirosław Bałka, zvláštní host letošního ročníku SEFO.

Konference pořádaná Muzeem umění Olomouc v Arcidiecézním muzeu (sál Mozarteum) je přístupná široké veřejnosti, jednacím jazykem bude angličtina.