AKTUALITA | 14. 6. 2016 Jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu i v 2. polovině 20. století a jak se z ní stalo svébytné umělecké dílo?

AKTUALITA | 14. 6. 2016

Jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu i v 2. polovině 20. století a jak se z ní stalo svébytné umělecké dílo? To se od 14. června do 16. října dozvědí návštěvníci Západočeské galerie v Plzni, kde reprízují výstavu Listování, která měla v Muzeu umění Olomouc premiéru v roce 2009. 

Prostřednictvím více než tří set exponátů nabízí výstava procházku historií knižní kultury ve 20. století. Představuje nejen typografické skvosty a bibliofilie z let 1882-1970, ale také podstatnou část z muzejního fondu „autorských knih“, který je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější v České republice. Podle kurátorky výstavy Giny Renotière jsou i na plzeňské repríze zastoupeny všechny knižní sbírkové fondy Muzea umění Olomouc, tedy knihy 20. století, tzv. Bablerova knihovna a sbírka autorské knihy. „Těžištěm sbírky knižního umění minulého umění je česká knižní avantgarda meziválečného období, například tvorba Josefa Čapka, Karla Teigeho, Ladislava Sutnara, Jindřicha Štyrského nebo Toyen i umělci tvořící v duchu poetismu a surrealismu. Jsou zastoupeny i zahraniční persony avantgardy – El Lisickij, Alexandr Rodčenko nebo László Moholy-Nagy,“ řekla Renotière s tím, že výstava ovšem zahrnuje knižní umění celého 20. století. Sbírku doplňuje výběr z Knihovny Otto Františka Bablera, významného olomouckého překladatele a bibliofila.

Významnou část výstavy tvoří reprezentativní ukázka z euroatlantické kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo. „Kolekce představuje různé možnosti přístupu k tomuto intermediálnímu druhu výtvarného umění od druhé poloviny 20. století až do současnosti,“ doplnila Renotière. Vedle jedinečných autorských přístupů jsou zastoupeny konceptuální či lettristické polohy práce s autorskou knihou. Další linii tvoří díla, která se zabývají vztahem výtvarného umění a hudby, hraniční oblast mezi autorskou knihou a objektem představují práce autorů z významného mezinárodního hnutí Fluxus, které dnes patří ke klasickým a zakladatelským dílům v oblasti autorské knihy. „Sbírka autorských knih Muzea umění Olomouc je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější u nás,“ vyzdvihla Renotière. „Samostatnou součástí sbírky jsou autorské knihy z vydavatelství Rainer Verlag. Muzeum umění Olomouc je jedinou institucí na světě, která díky nakladatele Rainera Pretzella vlastní kompletní produkci autorských knih tohoto proslulého nakladatelství.

K výstavě vyšla česko-anglická publikace, která byla v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009 vyhlášena nejkrásnějším katalogem roku.

Více o výstavě ZDE.