AKTUALITA | 18. 3. 2018 Už jen do neděle 20. května si budou moct návštěvníci Strahovského kláštera prohlédnout výstavu V Oplatce jsi všecek tajně. V Praze tak končí její putování po České republice, které začalo loni v březnu v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

AKTUALITA | 18. 3. 2018 

Už jen do neděle 20. května si budou moct návštěvníci Strahovského kláštera prohlédnout výstavu V Oplatce jsi všecek tajně. V Praze tak končí její putování po České republice, které začalo loni v březnu v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

„Výstava sleduje různé podoby eucharistické úcty, která se ve středověku stala jedním z ústředních témat evropské kultury. Reprezentativní expozice přibližuje roli umění na cestě k pochopení a přijetí Boží přítomnosti v proměněné „oplatce“ i jeho schopnost zpřístupňovat komunikaci člověka s Bohem,“ přibližuje nosné téma výstavy autorka Helena Zápalková, kurátorka Muzea umění Olomouc.

„Dané téma představujeme zejména prostřednictvím děl pozdního středověku, která doplňují pečlivě vybraná díla mladší, ať již z doby barokní či 20. století,“ dodává Zápalková.

Strahovské unikáty

Olomoucké muzeum se jako spoluorganizátor podílí také na strahovské výstavě. Pro návštěvníky si kurátoři připravili hned několik novinek, které nebyly v Olomouci ani Plzni, kde měla byla výstava také reprízována, k vidění.

„Ze středověkých děl je zde nově unikátní pozdně gotická desková malba Poslední večeře z Rokycan či socha Odpočívajícího Krista z Jihomoravského muzea ve Znojmě,“ vyjmenovává Helena Zápalková.

Novinky čekají na návštěvníky i z řad mladších exponátů. „Po náročném restaurování je  na Strahově vystaveno dosud neprezentované velkoformátové plátno zobrazující pohled na Jeruzalém z ptačí perspektivy, kde v bludišti ulic města či před jeho hradbami se současně odehrává příběh Kristových pašijí. Z bezprostřední blízkosti návštěvníci výstavy poprvé spatří také sochu Vítězného Krista z náhrobku strahovského opata a pražského arcibiskupa Jana Lohela,“ zdůrazňuje Zápalková.

Výstava zavře své brány v neděli 20. května v 17 hodin.

Foto:MUO/ Markéta Ondrušková