AKTUALITA | 27. 7. 2021 Trienále | SEFO | 2021 najdete také v Galerii Caesar. Celý tamější prostor pro potřeby trienále upravil Tomáš Moravec a dnes v 19.00 zde pokřtí také svou novou knihu.

AKTUALITA | 27. 7. 2021

Galerie Caesar hostí v rámci Trienále | SEFO | 2021 projekt Všední krize, ten bude mít postupně tři dramaturgické linie a podílí se na něm kromě kurátorů z Muzea umění také kurátoři festivalu PAF. První linie divákům momentálně představuje Tomáše Moravce, který je zároveň architektem výstavy.

V úterý 27. července zde navíc pokřtí svou novou knihu index, která vznikala zejména na základě dokumentace a poznámek k rozličným projektům, jež autor rozvíjí v rámci delších časových úseků. Index jako otisk nebo stopa je Tomášem Moravcem tematizován i jako vazba mezi obrazovou částí a typografickým opoznámkováním textů, které připravili kurátoři Marko Stamenkovic a Martin Mazanec.

Na návštěvníku bude také od 19.00 čekat také projekce Moravcových videí.