AKTUALITA | 9. 3. 2016 El Grekův obraz Klanění pastýřů bude v červnu součástí oslav desátého výročí otevření Arcidiecézního muzea Olomouc, které je součástí Muzea umění.

AKTUALITA | 9. 3. 2016 

El Grekův obraz Klanění pastýřů bude od 2. června součástí oslav desátého výročí otevření Arcidiecézního muzea Olomouc, které je součástí Muzea umění. Dílo světoznámého španělského manýristy do Olomouce zapůjčí věhlasné Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Výměna je dalším dokladem vynikající spolupráce arcibiskupství a Muzea umění Olomouc, které pečuje o církevní sbírky soustředěné v kroměřížském zámku.

Do Metropolitního muzea se v polovině února stěhoval z kroměřížského zámku světoznámý obraz Apollón a Marsyas (po 1550) od italského renesančního malíře Tiziana. Jedno z nejcennějších malířských děl na světě je od 2. března vystavené v Met Breuer, nově otevřené budově muzea, kterou navrhl architekt Marcel Breuer. Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera je zápůjčka mimořádnou příležitostí pro prezentaci České republiky. „Tizianův obraz je dílo světového významu a zájem o jeho zapůjčení má mnoho galerií. Nelze všem vyhovět, protože časté přemísťování by obrazu uškodilo. Zapůjčení do Metropolitního muzea je ovšem výjimečnou událostí. Je to mimo jiné reprezentace naší vlasti a naší péče o kulturní památky a snad také pozvánka pro americké turisty k návštěvě Kroměříže,“ řekl Graubner.

Zápůjčka je podle arcibiskupa o to přínosnější, že se díky ní podařilo Muzeu umění Olomouc s Metropolitním muzeem dohodnout na reciproční spolupráci. „V Olomouci se tak na oplátku objeví klenot z tamních sbírek, a to obraz Klanění pastýřů od španělského manýristického malíře El Greka, který ještě v České republice nebyl vystavený,“ doplnil.

Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 – 1610 bude velkou atrakcí červnové oslavy desátého výročí otevření olomouckého Arcidiecézního muzea. „Je to pro nás velká čest a současně potvrzení renomé, protože jsme i jedním z nejvýznamnějších světových muzeí vnímání jako důvěryhodný a významný partner,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup.

El Grekův obraz ale nebude jedinou novinkou, kterou Arcidiecézní muzeum k jubileu chystá. „Při této příležitosti se dočká komplexní obměny a doplnění celá stálá expozice, která představuje zhruba tři sta uměleckých skvostů ze státních a církevních sbírek. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a jejího obsahu,“ přiblížil plány Soukup. Kvůli náročné reinstalaci se však stálá expozice od 7. března uzavře a slavnostně bude otevřena 2. června. El Grekovo Klanění pastýřů bude její součástí do 4. září.

Tizianův obraz do New Yorku necestoval sám. Doprovázel jej další unikát z kroměřížských arcibiskupských sbírek – dvojportrét anglického krále Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie (1632–1634), jehož autorem je vlámský barokní malíř Anthonis van Dyck. „Obraz nejtalentovanějšího následovníka Pietera Pauwela Rubense je vystavený ve Frick Collection, muzeu, které vzniklo v bývalé rezidenci průmyslníka, finančníka a patrona umění Henryho Claye Fricka. Význam kroměřížského obrazu dokládá skutečnost, že jej pořadatelé použili na pozvánce,“ informoval Soukup. Výstava s názvem Van Dyck: Anatomie portrétování potrvá do 5. června.

Muzeum umění Olomouc je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Spravuje tři pracoviště – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž a Muzeum moderního umění. Pečuje o téměř 200 tisíc sbírkových předmětů starého, moderního a současného umění z vlastních sbírek a ze sbírek olomouckého arcibiskupství.

Podrobnosti o stěhování Tizianova obrazu do Metropolitního muzea si přečtěte v novém Muzeionu, který vychází v dubnu!