AKTUALITA | 12. 12. 2017 Sklářský výtvarník Palo Macho vyzval ke spolupráci řadu slovenských umělců. Jedním z nich byl i Jozef Jankovič, jehož výstava momentálně vévodí Trojlodí Muzea moderního umění. Právě na ni navazuje Machova intervence do stálé expozice Arcidiecézního muzea.

AKTUALITA | 12. 12. 2017

     

 
Součástí výstavy je katalog Časová zhoda ve formě 3 sklářských sešitů, který si budou moci zájemci koupit na pokladně Arcidiecézního muzea Olomouc.

Neutuchající touha tvořit, překračovat hranice odlišných médií a nacházet nové vztahové kvality figurativních i abstraktních motivů, to vše stojí za projektem spolupráce slovenského sklářského výtvarníka Pala Macha s řadou slovenských umělců. Ty vyzval ke společnému dialogu právě s jeho oblíbeným sklem. Výsledky této spolupráce představuje od 5. prosince jako intervenci do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouce.

Mezi oslovenými umělci, kteří začali s Palem Machem spolupracovat, byl i Jozef Jankovič. Právě výstava jeho děl v Muzeu moderního umění byla jedním z impulsů pro uspořádání intervence do stálé expozice Arcidiecézního muzea. Spojení titulu uměleckého projektu Pala Macha s probíhající výstavou Jozefa Jankoviče dalo také název této intervenci, a to Plynutí času | Časová shoda

Návštěvníci Arcidiecézního muzea se však mohou těšit kromě společných prací Pala Macha s Jozefem Jankovičem také na díla vytvořená s Janou Hojstričovou, Laco Terenem, Svätoplukem Mikytou či Ivanem Csudaiem.

Palo Macho (*1965) ve své autorské tvorbě často sahá vedle skla do dalších uměleckých oborů (malba, kresba, fotografie, sochařský reliéf) i technologických postupů, čímž se mu daří vybočovat z ustálených spojení skla s jeho užitnou funkcí nebo estetickými kvalitami. Jeho pozice v rámci média je ještě více specifická v tom, že se věnuje výhradně malbě na sklo. Cit pro kompoziční uspořádání jako i pro vrstvení různých plánů a oboustranně se prostupujících rovin vytváří povědomí o vnitřně uspořádaných celcích, jimž vévodí barvy, kresebné linie či monochromně pojednané plochy s dojmem místy až nedohlédnutelné hloubky. Vzájemné působení rovin navíc využívá propustnosti světla jako jedné z charakteristických vlastností skla, čímž se Machovi daří v konečném důsledku objekty prostorově organizovat a vstupovat jimi do komunikace s okolním prostorem. 

   

Nezapomeňte navštívit i výstavu Jozef Jankovič | Plynutí času v Trojlodí Muzea moderního umění. Kromě průřezu celoživotním dílem Jozefa Jankoviče na vás bude čekat i originální průvodce výstavou.