AKTUALITA | 14. 3. 2016 V kroměřížském Arcibiskupském zámku pokračuje projekt, jehož cílem je obnova a zachování vybraných obrazů a nábytku z vybavení této bývalé biskupské rezidence.

AKTUALITA | 14. 3. 2016 

V kroměřížském Arcibiskupském zámku pokračuje projekt, jehož cílem je obnova a zachování vybraných obrazů a nábytku z vybavení této bývalé biskupské rezidence. Úspory nyní umožnily rozšířit záběr projektu, který je financován z fondů EHP. Restaurováno tak může být dalších deset obrazů a prodlouží se i seznam předmětů pořizovaných pro ochranu a uchování sbírek.

Projekt byl původně plánován do letošního března a jeho náklady byly stanoveny na 18,7 milionů korun, přičemž dotace z fondu EHP činily téměř 15 mil. Kč. V prosinci loňského roku na něj navíc poskytlo prostředky ve výši půl milionu korun Město Kroměříž a Zlínský kraj v lednu věnoval milion korun.

V září loňského roku byla zadána první zakázka na dodávku vybavení pro ochranu sbírkových předmětů, konkrétně se jedná o 15 klimastabilních rámů, vitrínu s aktivním řízením klimatizace a 6 germicidních lamp. „Toto zařízení již bylo na zámek dodáno a většina klimarámů osazena na obrazech,“ řekl Štěpán Sittek, projektový manažer Arcibiskupství olomouckého, které je majitelem inventáře kroměřížského zámku. Během října pak byly podepsány zakázky na restaurátorské práce celkem 36 obrazů a 28 kusů historického nábytku, restaurování by mělo být ukončeno v prvním pololetí roku 2016.

Po ukončení zadávacích řízení se ovšem ukázalo, že v projektu vznikla úspora dosahující výše zhruba 3,6 milionu korun. „Rozhodli jsme se proto projekt rozšířit o restaurování dalších deseti obrazů a nakoupit další vybavení pro ochranu sbírkových předmětů, aby schválená dotace mohla být vyčerpána v co největší míře,“ uvedl Sittek.

Po jednáních s poskytovatelem dotace se podle něj počátkem února podařilo projekt prodloužit až do 30. dubna 2017 a zahrnout do něj i tři nové aktivity. Nově tak bude restaurováno deset obrazů ze zámeckých sbírek – soubor devíti lunet od významného vlámského malíře Reniera Megancka a obraz „Stařena a chlapec se svíčkou“ umístěný na prohlídkové trase zámku.

„Celý cyklus šestnácti obrazů, které Meganck maloval přímo pro kroměřížský zámek, je dosud neprávem opomíjeným dílem a vzhledem k velmi špatnému, mnohdy i havarijnímu stavu je dosud uložen v depozitáři,“ upozornil kastelán kroměřížského zámku Martin Krčma s tím, že restaurované obrazy budou následně umístěny na prohlídkových okruzích.

Seznam pořizovaného vybavení pro ochranu a uchování sbírkových předmětů se podle něj díky úsporám a finančním příspěvkům města a kraje rozroste například o 200 krabic a 3000 obálek pro uložení části fondu hudebního archivu, 219 krabic a 27 sloh pro uložení vybraných artefaktů knižního fondu či 89 sloh a 73 krabic pro uložení části sbírky grafiky. Pořízeny budou rovněž 2 přístroje pro regulaci vlhkosti a 1 nízkopodtlakový stůl pro konzervaci sbírkových předmětů.

„Sbírka grafiky, hudební archiv a knižní fond patří mezi nejohroženější předměty uměleckých sbírek, a to zejména kvůli choulostivosti materiálů. Přístroje pro regulaci vlhkosti budou sloužit ke zlepšení klimatických podmínek v prostorách, kde jsou sbírkové fondy uloženy, a nízkopodtlakový stůl bude součástí vybavení konzervátorské dílny, již provozuje přímo na zámku Muzeum umění Olomouc. Pořízení stolu umožní ošetření řady dalších předmětů kroměřížské arcibiskupské sbírky,“ vysvětlila Martina Miláčková, vedoucí Arcidiecézního muzea Kroměříž, které je jakožto součást Muzea umění Olomouc partner projektu. Doplnila dále, že třetí nově dodanou aktivitou je výroba letáků a samolepek, které mají o projektu informovat veřejnost.

Cílem celého projektu je restaurování a zabezpečení vybraných velmi hodnotných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži, která jsou v havarijním stavu nebo ve stavu akutního ohrožení. Získání prostředků z fondů EHP i z příspěvků kraje a města je jedinečnou příležitostí restaurovat a zabezpečit nejohroženější sbírkové předměty a uchovat jejich historickou a uměleckou autenticitu.

Partnery jsou Muzeum umění Olomouc, Národní památkový ústav a Norsk Institutt for Kulturminne-forskning. V rámci projektu dojde k výměně zkušeností mezi všemi partnery v oblasti restaurování a prezentace uměleckých děl, jež bude završena společnou mezinárodní odbornou konferencí.