AKTUALITA: 04 05 2023 Zpět do 90. let, do barokního kláštera v Plasích vás zavede nová výstava MUO – Flashback: Hermit 1992 – 1999. Přiblíží vám umělecká sympozia a festivaly, které tehdy propojili českou kulturu s tou světovou.

AKTUALITA: 04 05 2023

Na začátku devadesátých let to bylo zjevení. Do barokního cisterciáckého kláštera v Plasích na Plzeňsku přijížděli od roku 1992 na umělecká sympozia a festivaly Hermit autoři ze západní Evropy, Spojených států, Asie, Austrálie i Afriky. Archiv z těchto akcí, který obsahuje publikace, texty, fotografie, zvukové nahrávky, videa i odkazy na paralelní aktivity v Evropě, přijalo v roce 2019 Muzeum umění Olomouc a nyní je prezentuje na nové výstavě FLASHBACK: Hermit 1992–1999.

„Práce s archivem umožňuje specifický způsob vyprávění. Staví na jednotlivostech, které jsou samy o sobě málo vypovídající, ale v souvislostech z nich lze vytvořit plastický celek,“ říká kurátor Jakub Frank. Výstava archivu nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy, která shrnuje osmiletou historii sympozií, rezidenčních pobytů, koncertů a výstav v klášteře Plasy, se zakládá na výběru těchto jednotlivostí – flashbacků, náhlých, jasných a silných vzpomínek, které vzbuzují pocit znovuprožití minulého zážitku. „Vzniká tak mozaika, jejímž záměrem je zprostředkovat tehdejší jednotu místa a času,“ doplňuje Jakub Frank. 

Archivní část výstavy prezentovaná ve výstavním sále Kabinet představuje Hermit prostřednictvím archiválií, fotografií, videodokumentů, zvukových nahrávek a původních děl, která v Plasích vznikla nebo zde byla vystavena. „Své místo zde má i fotografická výstava 9&9, která se v Plasích uskutečnila již v roce 1981 a stala se pro Hermit inspirací,“ vysvětluje spoluautor výstavy a hlavní organizátor sympozií Miloš Vojtěchovský. 

Druhá část expozice je v Salonu, kde se postupně představí dvě realizace umělců, kteří se sympozií v Plasích účastnili, a nyní připravují díla navazující na jejich tamní působení. První je interaktivní zvuková instalace Trans(port)(l)ation nizozemských umělců Maria van Horrika a Petry Dubach, která mimo jiné zhudebňuje jízdní řády olomouckých dopravních prostředků, a na ni v červenci naváže audiovizuální prostředí O-líheň, které vznikne během performance Petra Nikla a Ondřeje Smeykala.

Události odehrávající se mezi lety 1992–1999 v západočeských Plasích nebyly dosud souhrnně odborně zpracovány a jejich dopad se tak pohybuje spíše na úrovni odborného konsenzu a dobového sentimentu. Přesto jsou důležitou výpovědí o mezinárodním uměleckém a neinstitucionálním výstavním provozu v devadesátých letech v České republice. 

KOŘENY, ROZVOJ A ZÁNIK

Hermit založili jako neformální organizaci v roce 1992 Miloš Vojtěchovský a Spolek přátel umění Plasy. Pod jeho hlavičkou v následujících letech uspořádali devět sympozií, rezidenčních pobytů a výstav, na nichž se vystřídalo bezmála pět set umělců z celého světa. 

V roce 1996 Hermit získal grant od nadace Pro Helvetia, který umožnil založení Centra pro metamedia Plasy – instituce, která měla vytvořit zázemí a soustředit v Plasích umělecké aktivity stojící na okraji zájmu klasických výstavních institucí a zároveň sloužit jako významný uzel v síti podobně zaměřených organizací v Evropě a ve světě. Nadace Hermit a Centrum pro metamedia si kladly za cíl přispět k napojení aktuálního českého umění do mezinárodního uměleckého kontextu a představovat soudobé podoby umění napříč kategoriemi a žánry. Výtvarné umění bylo zcela přirozeně prezentováno v souvislosti se soudobou hudbou a scénickými a performativními formami. Umělecké realizace, které na místě vznikly, spojovala efemérnost, a tedy i respekt k místní historii a architektuře. Poprvé u nás byla v takové koncentraci představována novomediální a zvuková díla nebo soudobá experimentální hudba. Klíčovým efektem Hermitu byla na místě vznikající neformální síť vztahů mezi umělci, kurátory a teoretiky i běžnými návštěvníky, z níž tehdejší účastníci čerpají dodnes.

Činnost Hermitu a Centra byla na začátku roku 2000 ukončena kvůli vyčerpání organizátorů. Vliv na to mělo i neúspěšné vyjednávání se správou kláštera a s památkovým ústavem o podmínkách užívání tamních prostor.

PUBLIKACE

K výstavě vyjde stejnojmenná publikace přibližující atmosféru událostí, které se v Plasích odehrály, a toho, co z nich zůstalo dodnes. Na jejím vzniku se podílelo přes čtyřicet autorů a najdeme v ní jak odborné a shrnující texty od historiků umění, tak vzpomínky umělců i pořadatelů a bohatou fotografickou dokumentaci. Uvedení publikace Flashback: Hermit 1992–1999 je plánováno na čtvrtek 15. 6. a doplní jej koncert Ireny a Vojtěcha Havlových.