AKTUALITA | 28. 5. 2018 Poslední červnový týden zasvětí Muzeum umění zakladateli op – artu Victoru Vasarelymu. Připraveny jsou přednášky, workshopy, animační programy a také speciální nabídka pro školy. Přijďte se do muzea stylově rozloučit se školním rokem.

AKTUALITA | 28. 5. 2018

Poslední červnový týden bude v Muzeu umění Olomouc patřit zakladateli op-artu Victoru Vasarelymu. Tento malíř, sochař, grafik patří mezi stěžejní umělecké osobnosti 20. století a MUO vlastní největší sbírku jeho děl (tisky, obraz, tapisérie) u nás. V souvislosti s novou akvizicí, Vasarelyho velkoformátové plastiky TER F2, bude připraven rozmanitý doprovodný program. Od pátku 22. června do pátku 29. června na vás čekají tematické přednášky, výtvarné workshopy, zážitkové animace pro dospělé a také speciální programy pro školní skupiny.

Abeceda tvarů a barev

Inspirací zážitkového animačního programu pro žáky 1. stupně ZŠ od 2. třídy se bude umělecká metoda Victora Vasarelyho unités plastiques, pomocí které tvořil svá díla s geometrickými tvary a přísně definovanou paletou barev. Možnosti této „plastické abecedy“ žáci objeví prostřednictvím tvořivých a dramatických etud, seznámí se s myšlenkou sériového umění a vyzkouší si napsat barevnou zprávu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problémů a komunikativní kompetence.
Délka programu: 60 minut
Lektorka: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299

Vasarely (v) budoucnosti 

Žáci 2. stupně ZŠ se během workshopu Vasarely (v) budoucnosti seznámí s monumentální plastiku TER F2 významného představitele op-artu Victora Vasarelyho. Samotným dílem se inspirují a v jeho duchu vytvoří pomocí svých smartphonů či zapůjčených muzejních tabletů vlastní návrhy soch, které si nakonec promítneme pomocí „hologramu“.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Informační a komunikační technologie a podporuje rozvoj kompetence k řešení problémů.
Délka programu: 60 minut.
Lektorka: Lenka Trantírková | 585 514 213| trantirkova@muo.cz 

TER F2

Animační program pro žáky 2. stupně a středoškolské studenty TER F2 k výstavě jediného exponátu, jehož autorem je Victor Vasarely, seznámí účastníky s principy optických klamů, které si vyzkoušejí na vlastní oči, dozvědí se zajímavé informace o autorovi a čeká je praktická aktivita, jež bude inspirována vystaveným dílem. 

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
Délka programu: 60 minut
Lektor: David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz