Veřejný prostor a paměť

Ilona Németh: Handiwork, 2006 – 2024, (spolupráce Marián Ravasz)
Ve veřejném prostoru Olomouce se objeví rozměrné objekty a instalace vytvářené či adaptované pro dané místo.

Paměť místa, obzvláště místa veřejně přístupného, stála na počátku úvah o tématu letošního trienále. Veřejná prostranství a jejich proměny, památníky, které se na nich střídaly jako reprezentanti doby a společnosti, budovy, jejichž podoba utváří charakteristickou kulisu města, a které si vzájemně tak nerady ustupují, ale i místa daleko méně exponovaná, jejichž paměť je spíše intimní a svázaná s osobními historiemi jednotlivců. To platí téměř univerzálně pro veřejný prostor každého města. V Olomouci se pak běžně potkávají dějinné etapy a zápasí mezi sebou o právo na existenci, všudypřítomné baroko se potkává se socialistickým brutalismem, horizont historických střech a věží je prostupován současnou mrakodrapovou výstavbou, zašlé plastiky z doby normalizace v zapomenutých zákoutích jsou nahrazovány ukřičenými díly současných umělců na hlavních promenádách. Do tohoto zdánlivě umrtveného a nedotknutelného prostoru trienále vstupuje několika objekty, realizacemi a nenápadnými intervencemi, které dočasně zabydlí a promění veřejná prostranství v historickém centru i v přilehlém okolí.

Prostor náměstí Republiky s šestou olomouckou kašnou, který je nyní plně obsazený auty, opanují ikony socialistického sídlišťového designu od slovenské umělkyně Ilony Németh. Stejná autorka do Olomouce přenese také Památník ženám, které vařily sůl, který umístí na nově přejmenované náměstí Národních hrdinů a hrdinek. 

Ve Fakultní nemocnici vztyčíme pomník dělníkům a všem pracujícím, kteří se kdy cítili ohroženi strojovou produkcí i umělou inteligencí. Maďarské duo Randomroutines svou rozměrnou instalací připomíná osudy Ludditského hnutí a aktualizuje téma marného boje s automatizací.

Olomoucký performer a umělec Vladimír Havlík se tématu automatizace věnuje prostřednictvím spolupráce s umělou inteligencí. Pro tři místa ve veřejném prostoru vytvořil ve spolupráci s AI obrazy z ikonických performancí z dějin umění i reinterpretace vlastních akcí.

Ohrada SEFO vedle Muzea hostí několik uměleckých projektů, které se v průběhu konání trienále vystřídají. Ukrajinská dvojice EtchingRoom1 na ní umělecky zpracuje data ztrát památkového fondu během probíhajícího válečného konfliktu. Tomáš Vaněk pro ni navrhl novou práci ze série svých ručně sprejovaných Participů. A představíme na ní i architektonický ateliér Vojtěcha Jemelky na Fakultě architektury VUT Brno, jehož studenti se na urbanistická specifika Olomouce, jejích opomenutých zákoutí i obyvatel zaměřili v rámci svých semestrálních projektů.

Vystavující

Etchingroom1 (Kristina Yarosh, Anna Khodkova), Vladimír Havlík, Ilona Németh a Marián Ravasz, Randomroutines (Krisztián Kristóf, Tamás Kaszás), Tomáš Vaněk


Osobnosti

Načítání obsahu…