Momenty

TRIENÁLE 2024
Titulní výstavu Trienále SEFO připravili pro hlavní výstavní sál Muzea moderního umění kurátorka Martina Mertová a kurátoři Martin Fišr a Jakub Frank. Sedmnáct autorů a autorek na ní představí práce, které vytvořili pro Trienále nebo je pro dané téma aktualizovali či adaptovali. Prostor zabydlí rozměrné instalace, opravdové monumenty své doby, objekty a videa, které samy o sobě fungují jako archivy či dokumentace současnosti i minulosti, nebo minimální a efemérní zásahy, které mohou být jen nenápadnými otisky do časové osy.

Časová linie ve zpětném pohledu i ve vyhlídkách do budoucnosti skýtá mnoho MOMENTŮ, kdy zvolené, analyzované a pojmenované pevné body ztrácejí svoji platnost a stabilitu, kdy procházejí proměnou vnímání, přijetí, nebo dokonce krizí. Objekty, jimž věnujeme pozornost v Trienále SEFO 2024, reprezentuje sestava pojmů, které si vypůjčujeme od historika umění, teoretika a kurátora Octaviana Eşanu. Jeho triádu Monument—Document—Mockument v koncepci Trienále adaptujeme a poměřujeme aktuálním pojmem momentálnosti. 

MOMENTY pro nás představují nejen nestálé body na časové ose, umožňují zkoumat a srovnávat zkušenosti, dlouhé procesy i kritické obraty. Trienále chce pracovat právě s těmi momenty, kdy se dotýkáme vlastní historie a paměti, a kdy konstruujeme jejich obraz skrze umění a architekturu.

  • MONUMENTY v koncepci Trienále reprezentují domnělé jistoty minulosti i současnosti. Představme si památníky, památky i celé chráněné komplexy jako produkty společenských dohod nebo dějinných konstruktů, zkoumejme objekty hodné i nehodné ochrany, hmotné i nehmotné, materializovanou paměť a péči o ni nebo její absenci.
  • Nástroje, které používáme k systematizaci poznání paměti (a v tomto místě se přímo dotýkáme podstaty pořadatelské instituce), zastřešujeme pojmem DOKUMENT.
  • Nástrojem experimentu je MOCKUMENT, který vnáší do interpretačních procesů mystifikaci nebo ironii, zpochybňuje mýty opírající se o realitu dosud jednoznačných faktů.

Osobnosti

Načítání obsahu…