AKTUALITA | 12. 1. 2022 Projekt Trienále SEFO 2021 pokračuje dílčími vstupy do veřejného prostoru i letos v lednu. Už příští týden ovládne Kapli Božího Těla na Konviktu projekt Pavly Beranové Rozostřování a Jaroslav Varga představí ve Zbrojnici Návrat do nového světa.

AKTUALITA | 12. 1. 2022

Trienále SEFO se v lednu přesouvá do prostor Univerzity Palackého a to hned dvěma projekty. Světelná designérka Pavla Beranová připravila instalaci pro prostor Kaple Božího Těla na Konviktu a nazvala ji Rozostřování. Jedná se o vysoce působivou hru se symbolikou vtělení. V úterý 18. ledna ji pak olomouckému publiku osobně představí při diskusi s hlavní kurátorkou trienále Barborou Kundračíkovou.

Ve čtvrtek pak ve Zbrojnici představí další z realizací reflektujících možnosti a limity veřejného prostoru Jaro Varga. Jeho projekt je určený přímo pro Knihovnu Univerzity Palackého. Varga se v něm věnuje dějinám jezuitského řádu. O jeho záměru s ním budou diskutovat ředitelka knihovny Helena Sedláčková a Barbora Kundračíková.