TRIENÁLE SEFO 2024 ZAMÍŘILO DO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Randomroutines, Automatizace Ludditů (skica), 2024
Randomroutines, Automatizace Ludditů (skica), 2024

Po Horním náměstí a náměstí Národních hrdinů zamířilo o víkendu Trienále SEFO 2024 také do Fakultní nemocnice Olomouc, před Teoretickými ústavy Lékařské fakulty vyrostl objekt Automatizace Ludditů maďarské dvojice Randomroutines.

V tomto díle se Randomroutines věnují stále aktuální otázce postavení práce v životě lidí. A také tomu, co bude po jejím konci, čímž se dotýkají současných obav z nástupu umělé inteligence.

„Luddité bojovali proti mechanizaci práce tím, že ničili stroje, které je měly nahradit. Důvod byl prostý, žili ve společnosti, kde jediným kapitálem dělníka byl čas, který mohl směnit za práci. Z pohledu dnešního prekariátu, který dávno ztratil pojem o čase, působí snažení Ludditů znázorněné fyzickým soubojem člověka a stroje až groteskně. V rozměrné instalaci jsou útoky zradikalizovaného davu a nekompromisní výkon strojů navíc rozpohybovány za pomoci větrné turbíny a mechanických převodů. Člověk ani stroj nemají svůj pohyb ani osud pod kontrolou. Strach z budoucnosti je univerzální. Na stroje tak přeneseně útočí nejen dělníci z dob vrcholící industrializace, ale také pravěcí lovci, současní ajťáci a datoví analytici, stejně jako budoucí přeživší apokalypsy,“ popisuje dílo kurátor Trienále SEFO 2024 Martin Fišr.

Randomroutines: Automatizace Ludditů, 2024
Randomroutines: Automatizace Ludditů, 2024
Fakultní nemocnice Olomouc

Instalace, sestavená z řezaných ocelových plátů, je kotvená na lešeňovou konstrukci připomínající svým tvarem továrnu. Jednotlivé figurální výjevy zobrazují boj mezi luddity a stroji ve vizuálním stylu inspirovaném historickými plakáty upozorňujícími na riziko pracovního úrazu, ranými agitačními letáky dělnického hnutí a vizualitou Otto Neuratha a Gerda Arntze. Některé z figurálních výjevu jsou rozpohybovávány za pomoci větrné turbíny na vrcholu konstrukce a mechanických převodů, podobně jako tomu je u animatronického loutkového divadla. Stroje poháněné obnovitelnou energií se tak třením opotřebovávají a jejich nekonečný pohyb tak ironicky postupně vede k jejich vlastní zkáze.


Randomroutines

Umělecká dvojice Randomroutines (Maďarsko) – Tamás Kaszás, Krisztián Kristóf. Foto: Alex Martin

V Budapešti usídlená umělecká dvojice Tamás Kaszás a Krisztián Kristóf – Randomroutines, působí na umělecké scéně od roku 2003. Jejich společnou tvorbu, která je co do výběru médií i témat značně různorodá, spojují experimenty s materiály, punková etika a zájem o člověka a lidskou práci. Přestože našli rozpoznatelný rukopis v podobě prostorových kreseb ze svařovaných roxorových tyčí, nepřestávají hledat další, programově nahodilé prostředky. Jako umělci z postsovětské střední Evropy jsou vystaveni přehodnocovaní historie budování socialismu i neukončené transformace. Specifická zkušenost vystavěná na troskách komunismu jim umožňuje pracovat s estetikou socialistického realismu jako s komiksem a převypravovat nebo i dokončovat historii dělnického hnutí. Světlé zítřky skončily. Apokalypsou, entropií a návratem k pěstnímu klínu.