AKTUALITA | 26. 11. 2021 Po Krakově a Košicích míří projekt MULTIversum do Maďarska. V následujícím týdnu jej bude hostit další partnerská organizace olomouckého SEFO – Ludwig Museum Budapest.

AKTUALITA | 26. 11. 2021

Po Krakově a Košicích míří projekt MULTIversum do Maďarska. V následujícím týdnu jej bude hostit další partnerská organizace olomouckého SEFO – Ludwig Museum Budapest.

Jedná se o první instituci v Maďarsku zabývající se mezinárodním současným uměním. Za jejím založením stojí němečtí manželé Irene a Peter Ludwigovi. Ti měli sbírku více než 12 tisíc uměleckých děl od antiky až po současné umění. V roce 1991 uložila Nadace Ludwig v prvním patře budovy A v Maďarské národní galerii 91 děl do dlouhodobého depozitu. Otevřením první samostatné výstavy pak započala činnost Ludwig Museum Budapešť.

Vzhledem k tomu, že umělecká díla získaná od Nadace Ludwig reprezentují období před rokem 1990, jsou díla vzniklá od té doby nakupována – často s pokračující finanční podporou Nadace Ludwig – na základě rozhodnutí vlastní správní rady muzea. V rámci svého promyšleného poslání tak prezentuje a shromažďuje díla umělců bývalého „východního bloku“ a staví vedle sebe širokou škálu zásadních mezinárodních a maďarských děl z jednotlivých epoch.

Cílem budování sbírek, výstav a akcí Ludwigova muzea je umožnit širší veřejnosti bližší seznámení se současným uměním. Zajišťuje nepřetržitý dialog mezi minulostí a současností, mezi mainstreamovým uměním a experimentálními uměleckými iniciacemi. Muzeum funguje jako veřejný prostor otevřený nejširší veřejnosti. V souladu s principem inkluzivity muzeum neustále pracuje na zajištění stále lepších podmínek přístupu ke svým sbírkám a akcím. Snaží se také o to, aby každodenní práce jeho zaměstnanců probíhala ekonomicky a ekologicky udržitelnou formou.

V rámci projektu MULTIversum si Ludwig Museum zvolilo téma číslo 4, tj. „osobní vs. sdílené – od vlastního těla k politickým systémům“, zkouší tak interpretovat abstraktní koncept udržitelnosti na úrovni jednotlivců a zkoumat vztah mezi tím, jak může jednotlivec ovlivnit (i prostřednictvím uměleckého díla) komunitu a naopak, jak komunita vnímá existující socioekonomické napětí a environmentální problémy. Programy (Pedagogické úterý, Probuďte se!, Duch udržitelnosti) jsou organizovány muzejními pedagogy a oslovují tři různé cílové skupiny: učitele, dospělé a studenty středních škol. Hlavní otázka směrem k těmto skupinám zní: „Kdo je zodpovědný?“.