AKTUALITA | 9. 9. 2021 Lze vnímat umění i formování veřejného prostoru i přes ztrátu zraku? To si může vyzkoušet každý při víkendových Dnech evropského dědictví díky zapojení TyfloCentra Olomouc do Trienále SEFO 2021.RE: Století relativity
Dny evropského dědictví v MUO:
9. 9. 18.00
 Ekologické dny Olomouc: Originál
(diskuze, koncert, film)
11. 9. 14.00
Proluk.art
(recyklační tvoření)
Veřejné umění: Petr Válek
(komentovaná procházka)
12. 9. 14.00
Formování veřejného prostoru s Tyflocentrem 
(workshop)
17. 9. 10.00 – 18.00
Koncert pro 3 klavírní křídla (prožitková instalace)
17. 9. 18.00
RE: Století relativity
(komentovaná prohlídka)
17. 9. 19.30
Tichý křik
(autorská onstalace)
18. 9. 17.00
Tvoříme SEFO
(diskuze)

AKTUALITA | 9. 9. 2021

Lze vnímat umění i formování veřejného prostoru i přes ztrátu zraku? To si může vyzkoušet každý při víkendových Dnech evropského dědictví díky zapojení TyfloCentra Olomouc do přehlídky současného středoevropského umění Trienále SEFO 2021, které mnoha aktivitami expanduje z Muzea umění Olomouc do města.

V sobotu 11. září představí hudební improvizátor a výtvarník Petr Válek svůj projekt Veřejné umění připravený speciálně pro zrakově postižené. Pět zvukových vstupů rozmístěných v historickém centru města využívá navigační systém určený pro nevidomé. Při této výjimečné příležitosti se tak může s autorem a jeho dílem setkat i „většinové“ publikum, pro které je běžně tzv. veřejné umění vytvářeno. Sraz účastníků je v sobotu ve 14 hodin před budovou Muzea umění Olomouc.

Další částí společného programu je interaktivní workshop, který se uskuteční v neděli 12. září od 14 do 17 hodin na nádvoří Konviktu UPOL v Univerzitní ulici. Jeho cílem bude ukázat vidícím, jak obtížné je pohybovat se v neznámém terénu a jak ho lze vnímat jinak než zrakem. Navodí tak autentické momenty, které zažívají každodenně lidé se zrakovým postižením. Workshop povede Veronika Dohnalová, která je sama od narození nevidomá.