Trienále SEFO 2021 míří do Košic

AKTUALITA | 8. 10. 2021

Online diskuze, komentovaná prohlídka, online videoprezentace či kreativní labyrint pro děti – to je program MULTIversa, který si připravila pro tento týden Východoslovenská galerie. Trienále SEFO 2021 pro tento týden míří do Košic.

Inkluzivní program

Východoslovenská galerie uchovává rozsáhlou sbírku umění od starých mistrů až po současné umění. Její návštěvníci jsou různorodí, od dětí až po seniory, a pomocí inkluzivního přístupu a programu se její lektoři a kurátoři snaží instituci otevřít všem skupinám. Chtějí, aby kultura spojovala a byla dostupná pro všechny. 

V rámci MULTIversa zvolili téma reálného a virtuálního světa a toho, jak je utváříme. S rostoucí vlnou nacionalismu a konzervativismu si myslí, že jejich posláním jako veřejné instituce je ohlížet se zpět a mluvit o minulosti, abychom pochopili budoucnost. 

„Vytváříme vlastní realitu a pevně věříme, že poznáním, porozuměním a respektem můžeme přispět k formování ohleduplné a přemýšlivé společnosti. Náš program se skládá z různých přednášek, prezentací a diskusí souvisejících s našimi výstavami a se zaměřením na výše uvedená témata, především pak posunování hranic, míšení národností, etnik, menšin atd. Co se týče virtuálních světů, chceme pracovat s naší novou mobilní aplikací a prezentovat tyto myšlenky ve světě nové normality,“ říkají zástupci košického edukačního oddělení.

Východoslovenská galerie byla založena v roce 1951 v druhém největším městě Slovenska. Od svého založení prošla galerie mnoha změnami a do jejích sbírek přibylo mnoho kvalitních uměleckých děl. Jejím úkolem je soustavně shromažďovat, prezentovat a uchovávat slovenské a zahraniční výtvarné umění a zvyšovat povědomí o jeho složitosti a rozmanitosti.

Vznik galerie a budova bývalé župy, v níž galerie sídlí, jsou úzce spjaty s městem Košice a bohatou historií regionu východního Slovenska, která má kulturní a národní význam. Závazkem Východoslovenské galerie je pracovat nejen s výtvarným uměním, ale také upozorňovat na aktuální témata současnosti, jako je klimatická krize, sociální nerovnost, segregace a netolerance. Dbá na životní prostředí a řídí se Zeleným kodexem. Stanovila si cíl stát se inkluzivní institucí, která odráží svět, v němž žijeme. Kromě sbírání, výzkumu, dokumentace a prezentace výtvarného umění znovu otevřela svou knihovnu se specializovaným knižním fondem pro své návštěvníky a badatele.  

Navazuje na tvrdou práci předchůdců a energii nové generace kurátorů, galerijních pedagogů a odborných pracovníků, kteří přemýšlejí o umění jako o katalyzátoru současných i budoucích myšlenek. Výstavní projekty Východoslovenské galerie jsou rozmanité a sahají od starého až po současné umění. Kromě výstav připravuje galerie také bohatý program pro odbornou i širokou veřejnost – od nejmladších návštěvníků až po seniory. Tamní tým pracuje na vytvoření profesionálního dokumentačního centra a postupně zlepšujeme podmínky v depozitáři pro uložení uměleckých děl. Snaží se o kvalitní řešení a nové přístupy, spolupracujeme s renomovanými architekty, umělci a vědci.

Program košického MULTIversa:

út | 12. 10. 2021 | 17. 00 hod. | V priestore Zániku planéty | ONLINE na Facebooku Východoslovenské galerie

Moderovaná diskusia  na tému: Od chudoby k sebestačnosti / From Poverty to Self-Sustainability.

Hostia diskusie :
Veronika Poklembová – ETP Slovensko – nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia
Jana Krajkovičová – Nadácia DEDO
Peter Gombita – Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život

Diskusia je určená pre širokú verejnosť a má viesť k pochopeniu a zlepšeniu situácie. Diskusia a prezentácia o sociálnych domoch budovaných Rómskou komunitou. Tento projekt bol realizovaný ETP centrom a zahŕňa budovanie si vlastných sociálnych domov a domov pre marginalizované skupiny obyvateľstva. 

Organizácia Dedo: Bývanie pre rodiny bez domova, mapuje problémy s bývaním v meste Košice.
Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život poskytuje prístrešie a pomoc ľuďom v krajnej životnej situácií, ľudom v núdzi a bez domova. 

V dobe, kedy mnohí riešime virtuálne podoby našej existencie spoza obrazoviek z pohodlia domova, niektorí trpia tým, že nemajú fyzický, reálny domov. Moderovaná diskusia predchádza výstave – House of Mine, ktorá sa bude zaoberať otázkami domu a domova.

čt | 14. 10. 2021 | 17.00 hod. 

Neformálny rozhovor kurátorov k výstave Klimkovičovci – Príbehy troch generácií/ / Štefánia Ďuricová a Miroslav Kleban 

Komentovaná prehliadka na tému utvárania geopolitického a spoločenského priestoru východného Slovenska v rámci rôznych štátnych zriadení, ktoré zanechali nezmazateľnú stopu nielen vo východnej časti republiky, ale aj na celom Slovensku. Stredná Európa v 19.a 20. storočí prechádzala rôznymi zmenami, ktoré sa odzrkadľujú dodnes, vidíme to na architektúre budov, názvoch ulíc, umeleckých vplyvoch, jazykoch, národnostiach, etc. Tento neformálny rozhovor bude reflektovať v istom zmysle tému tvorenia reality a jej vnímania v rámci politiky. 

pá | 15. 10 .2021 | 13.00 hod. / ONLINE

Online Video-prezentácia projektu Amenge
„vizualita detí nemá etnickú príslušnosť“

Rómsky textil sa v posledných rokoch stal inšpiráciou pre módne trendy, avšak využívajúc iba jeho povrchné znaky. Textilný priemysel vyprázdňuje rómsku kultúru, stereotypizuje ju ako ”bohémsku” a ”nespútanú”. Táto vizuálna atraktivita rómskej kultúry tak stojí v opozícii voči marginalizácii, rasizmu a segregácii rómskej menšiny.

Amenge v rómštine znamená ”nám”. Amenge.project je založený na spolupráci rómskych detí a mládeže a ich optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru ako aj osobné preferencie, zážitky a predstavy. Cieľom je otvoriť medzikultúrny dialóg a viesť k podpore vzájomnej tolerancie a pochopeniu kultúrnych odlišností. Výsledkom prvého projektu, ktoré video odprezentuje, je dizajnérska kolekcia, ktorej podklady robili deti z Luníka 9.

Na tvorbe spolupracovali textilná dizajnérka Zuzana Zmateková, textilná výtvarníčka Henrieta Tholt a kurátorka výstavy bola Monika Pádejová.

Video prezentáciu a fotodokumentáciu pripravil Tibor Czitó.

Ďalšie pokračovanie projektu v súčasnosti prebieha v spolupráci s Petrou Filipiakovou, galerijnou pedagogičkou z Východoslovenskej galérie. 

ne | 17. 10. 2021 | 14.00 – 15.30 hod. 

Kreatívny labyrint so združením Usmej sa na mňa

Hlavným zmyslom tejto aktivity je, aby deti a tínedžeri z minoritných skupín vystúpili zo svojej komfortnej zóny bez stresu a vyskúšali si vzdelávacie a kreatívne aktivity spolu so stálymi návštevníkmi v podobe rodín, ktoré navštevujú náš program Kreatívny labyrint. V spolupráci s občianskym zdražením Usmej sa na mňa, ktoré pomáha deťom, mladým dospelým, dospelým s postihnutím a ich rodinám. Súčasťou programu je nastaviť podmienky tak, že dobrovoľníci zo združenia Usmej sa na mňa sa stanú lektormi na našom programe, ktorý je určený pre rodiny s deťmi. Stanú sa neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu VSG. Program a aktivity budú zamerané na upcykláciu a výrobu nových a funkčných predmetov dennej potreby. 

Príďte si oddýchnuť s celou rodinou a zažiť bezprostredný kontakt s umením na vlastnej koži. 

Program je zostavený z návštevy výstavnej siene, kde sa deti zoznámia s autormi a dielami a dostanú výklad prispôsobený ich veku. Zážitok z výstavy sa potom v ateliéri pretaví do výtvorov, ktoré si deti samozrejme môžu odniesť domov.

Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný. Maximálna kapacita je 8 detí. Odporúčaný vek detí je od 4 do 12 rokov. Je potrebné nahlásiť vek účastníkov, aby sme dokázali vyhovieť vašim potrebám.

Pre prihlásenie na Kreatívny labyrint je nutné vopred kontaktovať oddelenie galerijnej pedagogiky (v piatok do 14:00 pred nedeľným workshopom): Mgr. Petra Filipiaková: filipiakova@vsg.sk filipiakova@vsg.sk/ 0905 615 032

Cena 4€ pre vaše dieťa (tretie dieťa v rodine a viac zdarma) / rodičia majú vstup zdarma.

Sprievodné programy Východoslovenskej galérie sú určené výlučne osobám v režime OTP – osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 a Ag testu 48 hodín), prípadne ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Ďakujeme za pochopenie.