Momenty

27 06 2024 - 29 12 2024
Muzeum moderního umění
(Výstava)
Marek Kvetan, Fuscum Subnigrum, 2021. Instalace v Muzeu umění Olomouc v roce 2024
Titul hlavní tematické výstavy MOMENTY kurátoři vybrali s odkazem k zásadním okamžikům naší minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavními tématy, které kurátorský tým na výstavě představí, jsou monumenty – památky a památníky jako nositelé symbolů, dokumenty a archivy – nástroje ke zkoumání historie, a mockumenty – jako metoda tvůrčí reflexe těchto hodnot.

Muzeum umění Olomouc / Středoevropské fórum zahájí 27. června přehlídku současného středoevropského umění. Titul MOMENTY kurátoři vybrali s odkazem k zásadním okamžikům naší minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavními tématy, které kurátoři představí na výstavách v Muzeu umění a na řadě dalších míst ve městě, jsou monumenty – památky a památníky jako nositelé symbolů, dokumenty a archivy – nástroje ke zkoumání historie, a mockumenty – jako metoda tvůrčí reflexe těchto hodnot.

Muzeum umění Olomouc pozvalo ke spolupráci čtyři desítky umělců a umělkyň, architektů a architektek z širšího prostoru střední Evropy. Naplňuje tak jeden z cílů SEFO, Středoevropského fóra Olomouc, poskytovat prostor k diskusi o problémech společně sdíleného prostoru. Sestava autorů a autorek z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska je rozšířena o umělecké osobnosti ze Slovinska, Běloruska a Ukrajiny. Kromě tradičních výstavních sálů Muzea umění Olomouc zabydlí Trienále také veřejná prostranství a výstavní prostory spolupracujících galerií. Téma trienále proniká vlastními programy také do několika olomouckých festivalů a promítne se třeba i do oblíbené vernisážové Procházky XY. 

Ve veřejném prostoru se objeví rozměrné objekty i instalace vytvářené pro dané místo. Prostor náměstí Republiky s šestou olomouckou kašnou, zabydlený dosud auty, opanují ikony socialistického sídlišťového designu od slovenské umělkyně Ilony Németh. Ohrada SEFO vedle Muzea bude hostit hned několik uměleckých projektů. Ukrajinská skupina EtchingRoom1 na ní umělecky zpracovává otřesná data ztrát památkového fondu během probíhajícího válečného konfliktu. Ze Slovenska přijede poklad v podobě designových kiosků K67, jejichž utopickou minulost převede polský výtvarník Robert Kuśmirowski do dystopické budoucnosti.


VÝSTAVA: Momenty. Trienále SEFO 2024

 • TERMÍN: 27 06 – 29 12 2024
 • VERNISÁŽ: 27 06 2024 v 18:30
 • MÍSTO: Muzeum umění Olomouc
 • KURÁTOŘI: Martina Mertová, Jakub Frank, Martin Fišr – hlavní program, Barbora Kundračíková, Ladislav Daněk, Šárka Belšíková, Štěpánka Bieleszová, Klára Jeništová, Miroslav Kindl, Gina Renotière
 • GRAFICKÝ DESIGN: publikum.design
 • KOREKTURA ANGLICKÝCH TEXTŮ: Simon Gill, David Gaul
 • TERMÍN: 27 06 – 29 12 2024
 • VERNISÁŽ: 27 06 2024 v 18:30
 • MÍSTO: Muzeum umění Olomouc
 • KURÁTOŘI: Martina Mertová, Jakub Frank, Martin Fišr – hlavní program, Barbora Kundračíková, Ladislav Daněk, Šárka Belšíková, Štěpánka Bieleszová, Klára Jeništová, Miroslav Kindl, Gina Renotière
 • GRAFICKÝ DESIGN: publikum.design
 • KOREKTURA ANGLICKÝCH TEXTŮ: Simon Gill, David Gaul
 • ARCHITEKTURA: Jitka Ressová, Jan Pavézka (ellement architects), Petr Kropp, Barbora Bělunková (Ghetto)
 • INSTALACE: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Jiří Miláček technická podpora: Radek Látal, Petr Nosál, Dušan Sapara,  Josef Tobolka, Ondřej Sladký, Kamil Zajíček, Ondřej Žák, Petr Holouš
 • EDUKACE: David Hrbek, Denisa Tessenyi, Hana Lamatová, Marek Šobáň
 • PRODUKCE: Vladimír Foret, Alexandr Jeništa, Roman Ludva, Hynek Petrželka, Petra Ševců, Pavlína Wolfová, Kamil Zajíček
 • ARCHITEKTURA: Jitka Ressová, Jan Pavézka (ellement architects), Petr Kropp, Barbora Bělunková (Ghetto)
 • INSTALACE: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Jiří Miláček technická podpora: Radek Látal, Petr Nosál, Dušan Sapara,  Josef Tobolka, Ondřej Sladký, Kamil Zajíček, Ondřej Žák, Petr Holouš
 • EDUKACE: David Hrbek, Denisa Tessenyi, Hana Lamatová, Marek Šobáň
 • PRODUKCE: Vladimír Foret, Alexandr Jeništa, Roman Ludva, Hynek Petrželka, Petra Ševců, Pavlína Wolfová, Kamil Zajíček

Trienále bude také aktivizační. Edukační oddělení spolupracuje pod vedením Jasmin Schaitl a Darii Lytvynenko na výjimečném mezinárodním projektu Culture Helps, který pracuje s ukrajinskými přesídlenci jak na Ukrajině, tak v Olomouci a ve Vídni. Tematizují paměť míst a osobní příběhy, které se váží k těžkým životním situacím. Slovinský umělec Tobias Putrih našel silné téma v dědictví místní meziválečné architektury Loosova žáka Jacquese Groaga. Díky rakouskému architektovi  a umělci Andreasi Fogarasimu se zblízka podíváme na detaily olomouckých staveb, které mizí před očima v tomto MOMENTU.

Aktuální pohled zvenku na otázku péče a ochrany městské struktury přinášejí práce studentů architektury tří vysokých škol. Akademie výtvarných umění, Škola architektury Miroslava Šika se pohybuje se na citlivém rozhraní (pře)chráněné památkové rezervace Olomouc a zón, jejichž potenciál Olomoučané po léta ignorují. Fakulta architektury VUT Brno s ateliéry Szymona Rozwalky a Jaroslava Sedláka na konkrétních příkladech ne-památek zkoumají možnosti experimentálního památkářského přístupu, pedagogické duo Vojtěch Jemelka a Jan Mléčka přivádí svoje studenty skrze péči o město až na samou hranici disciplín architektury a sociologie. Vysoká škola uměleckoprůmyslová zkoumá krajinné torzo, které město obkružuje (ateliér Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová).

V rámci trienále bude představena také část kolekce Kunstmuseum Bochum, jehož ředitelem byl v letech 1972 až 1997 český historik umění Petr Spielmann. Reinstalována bude při této příležitosti stálá expozice SEFO Století relativity a představeny mimo jiné práce Josefa a Anni Albersových, Josepha Beuyse, Terry Haass, Kazimira Maleviče, Louis Nevelson, Wladyslawa Strzeminského či Ossipa Zadkina. Pozornost bude věnována také samotné Spielmannově osobnosti, jinému z monumentů moderních středoevropských dějin.

Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Narrative Presences
Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Narrative Presences

Časová osa plná skoků, zvratů, krizí ale i období zdánlivého klidu je zpětně reflektována současnými umělci a umělkyněmi. Potkávají se na ní MOMENTY mimořádného historického a symbolického významu, MOMENTY, kdy jsme na základě společenských dohod vztyčili monumenty osobnostem a událostem, které si to v dané chvíli a podle dané situace zasloužily, MOMENTY retrospektivního ohlédnutí do historických pramenů a revize minulých rozhodnutí a MOMENTY, kdy jsme se s historickými událostmi a jejich připomínkami vyrovnali kreativně, prostřednictvím tvůrčí invence či mystifikace. Všechny tyto MOMENTY představí Muzeum umění Olomouc / SEFO na Trienále současného středoevropského umění, které se uskuteční od 27. 6. do 31. 12. 2024.

Spolupracující umělci a umělkyně, architekti a architekty

Zsolt Astalosz, AVU, Škola architektury – Miroslav Šik, Anna Svobodová, Lenka Milerová,  Michaela Černická, Tomáš Daždoň, EtchingRoom1 (Kristina Yarosh, Anna Khodkova),  Ala Savashevich, Andreas Fogarasi, Karolina Grzywnowicz, Martin Horák, Vendula Chalánková, Aglaia Konrad, Robert Kuśmirowski, Marek Kvetan, Roman Liubun, Dorit Margreiter Choy, Ilona Németh, Tobias Putrih, Vojtěch Radakulan, Randomroutines (Krisztián Kristóf, Tamás Kaszás), Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Matěj Smetana, Petr Spielmann, Tytus Szabelski, Jakub Tajovský, Tomáš Vaněk, Nela Vicanová, VŠ UMPRUM, Ateliér A4 – Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, VUT Brno, Fakulta architektury – Szymon Rozwałka, Jaroslav Sedlák, Jan Mléčka, Vojtěch Jemelka, Martin Zet

Koncept Trienále

Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost. Trienále je příležitostí překročit hranici dějin starého a moderního umění směrem k umění současnému, bez něhož by reflexe fenoménu střední Evropy nebyla úplná.

Trienále SEFO 2024 navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021 a nesl podtitul UNIVERSUM. Jeho cílem bylo hledat a prověřovat možné spojnice a pevné body struktury světa, ve kterém žijeme. Obecnou platnost časové a prostorové dimenze UNIVERSA v Trienále SEFO 2024 konkretizujeme, přičemž čas a prostor uchopujeme prostřednictvím uměleckohistorických kategorií. Umění, architekturu a jejich prostředí pozorujeme v reálném čase, avšak s akcentem na režimy historicity a interpretační rámce, které jim jsou nebo byly přisuzovány.

Spolupracující umělci a umělkyně, architekti a architekty

Zsolt Astalosz, AVU, Škola architektury – Miroslav Šik, Anna Svobodová, Lenka Milerová,  Michaela Černická, Tomáš Daždoň, EtchingRoom1 (Kristina Yarosh, Anna Khodkova),  Ala Savashevich, Andreas Fogarasi, Karolina Grzywnowicz, Martin Horák, Vendula Chalánková, Aglaia Konrad, Robert Kuśmirowski, Marek Kvetan, Roman Liubun, Dorit Margreiter Choy, Ilona Németh, Tobias Putrih, Vojtěch Radakulan, Randomroutines (Krisztián Kristóf, Tamás Kaszás), Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Matěj Smetana, Petr Spielmann, Tytus Szabelski, Jakub Tajovský, Tomáš Vaněk, Nela Vicanová, VŠ UMPRUM, Ateliér A4 – Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, VUT Brno, Fakulta architektury – Szymon Rozwałka, Jaroslav Sedlák, Jan Mléčka, Vojtěch Jemelka, Martin Zet

Koncept Trienále

Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost. Trienále je příležitostí překročit hranici dějin starého a moderního umění směrem k umění současnému, bez něhož by reflexe fenoménu střední Evropy nebyla úplná.

Trienále SEFO 2024 navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021 a nesl podtitul UNIVERSUM. Jeho cílem bylo hledat a prověřovat možné spojnice a pevné body struktury světa, ve kterém žijeme. Obecnou platnost časové a prostorové dimenze UNIVERSA v Trienále SEFO 2024 konkretizujeme, přičemž čas a prostor uchopujeme prostřednictvím uměleckohistorických kategorií. Umění, architekturu a jejich prostředí pozorujeme v reálném čase, avšak s akcentem na režimy historicity a interpretační rámce, které jim jsou nebo byly přisuzovány.

Trienále SEFO 2024 - plakát
Trienále SEFO 2024 - plakát

Časová linie ve zpětném pohledu i ve vyhlídkách do budoucnosti skýtá mnoho MOMENTŮ, kdy zvolené, analyzované a pojmenované pevné body ztrácejí svoji platnost a stabilitu, kdy procházejí proměnou vnímání, přijetí, nebo dokonce krizí. Objekty, jimž věnujeme pozornost v Trienále SEFO 2024, reprezentuje sestava pojmů, které si vypůjčujeme od historika umění, teoretika a kurátora Octaviana Eşanu. Jeho triádu Monument—Document—Mockument v koncepci Trienále adaptujeme a poměřujeme aktuálním pojmem momentálnosti.  

MOMENTY pro nás představují nejen nestálé body na časové ose, umožňují zkoumat a srovnávat zkušenosti, dlouhé procesy i kritické obraty. Trienále chce pracovat právě s těmi momenty, kdy se dotýkáme vlastní historie a paměti, a kdy konstruujeme jejich obraz skrze umění a architekturu.

OTÁZKY/

Umíme se osvobodit od minulosti, nahlédnout sami sebe v současném okamžiku a v aktuálním měřítku? Které momenty ze současné přítomnosti chceme projektovat do budoucnosti? Které díry čí trhliny dneška nám budoucnost vytkne? Jakou formu by měly mít monumenty dneška a je to vůbec téma? Co všechno ještě budeme chránit? Jaká jsou úskalí archivace současnosti a jaká bude role minulosti v budoucnosti?

KLÍČOVÁ SLOVA/

MONUMENT, DOKUMENT, MOCKUMENT, HISTORICITA, minulost, SOUČASNOST budoucnost, MOMENT, věčnost, PAMĚŤ, dědictví, PÉČE, PAMÁTKOVÁ PÉČE, EXPERIMENTální památková péče, kritická péče, ŽIVÁ PAMÁTKA, AUTENTICITA, HISTORICKÉ CENTRUM, SÍDLIŠTĚ, PŘEDMĚSTÍ, PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA, VEŘEJNÝ PROSTOR, lokální – globální, OCHRANA, ochranářství.

Trienále SEFO připravují/

Martina Mertová, Jakub Frank, Martin Fišr, Barbora Kundračíková, GinaRenotière, Klára Jeništová, Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk, Šárka Belšíková, Miroslav Kindl, Alexandr Jeništa, Marek Šobáň, David Hrbek, Denisa Tessenyi, Hana Lamatová, Renáta Chalupová a další.

Partneři

Kunstmuseum Bochum, University of applied Arts, Vienna, Instytut Polski w Pradze, Polský institut v Praze, Das Österreichische Kulturforum Prag, Rakouské kulturní fórum v Praze, Maďarské kulturní centrum Praha – Lisztův institut, Liszt Intézet Prága, Goethe Institut Tschechien, Slovenský institut v Praze, Česko-německý fond budoucnosti, Rada galerií České republiky, Olomoucký kraj, Město Olomouc, Okresní hosp. komora Olomouc, FNOl, Člověk v tísni, Univerzita Palackého Olomouc, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Akademie výtvarných umění Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Vysoké učení technické v Brně.


Trienále SEFO 2024 finančně podporují:

Nadace české architektury, Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art, Culture Helps / ZUSA Culture, projekt spolufinancovaný EU.
Projekt Trienále SEFO 2024 / Olomouc 1190-2020 vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR.
Publikace byla financována z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury ČR v rámci projektu „Olomouc ve 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost“ (DH23P03OVV018).