Soma

28 09 2024
SOMA
(Architektura)
SOMA – bývalá uhelna FN Olomouc
DNY ARCHITEKTURY

V roce 1946 navrhl architekt Bedřich Rozehnal (1902-1984) pro nemocniční areál v Olomouci nové hospodářské zázemí, včetně kotelny s uhelnými sily, obytného dvojdomu a přízemního objektu dílen a garáží. Návrh byl v následujících osmi letech realizován a až na výjimky plní svůj účel dodnes. Onou výjimkou je bývalý uhelný sklad, který se nicméně dochoval v intaktní podobě a je již od roku 1975 památkově chráněn. Otázka, jak s výsostnou pozdně funkcionalistickou stavbou zacházet tak, aby byl zachován její status i charakter, se stala impulzem dobrodružného projektu revitalizace – s cílem stavbu nejen navrátit do života, ale dát ji nový rozměr. Počínaje rokem 2024 se proto z UHELNY pozvolna stává SOMA – centrum pro současné umění se zaměřením na oblast terapie s leitomotivem “od narození po smrt”.

SOMA je prostorem určeným ke sdílení, interakci, učení se a překonávání různých forem traumatu prostřednictvím a s pomocí forem současného umění. Je projektem Muzea umění Olomouc – Středoevropského fóra a Fakultní nemocnice Olomouc. Využívá komunitní báze, kombinuje meditativní a aktivizační nástroje. Zaměřuje se na jednotlivce a jeho prožívání vlastního života i nastolené situace. Využívá zázemí originální industriální stavby, která se nachází v cípu nemocničního areálu, a jako maják zároveň označuje bezpečný městský terén. Kdo je zde zdravým a kdo pacientem? Jak vypadá a jak se prezentuje odolná společnost? K čemu je nám veřejný prostor? A jak jej utváříme a sdílíme? V průběhu roku 2024 proběhne první programový cyklus, zahrnující přednášky, komentované prohlídky a drobné workshopy s cílem na budovu a specifické téma upřít pozornost, respektive prověřit udržitelnost a společné zájmy profesionálů z oblasti lékařství, památkové péče a současné umělecké praxe.

V průběhu roku 2024 proběhne první programový cyklus, zahrnující přednášky, komentované prohlídky a drobné workshopy s cílem na budovu a specifické téma upřít pozornost, respektive prověřit udržitelnost a společné zájmy profesionálů z oblasti lékařství, památkové péče a současné umělecké praxe.


soma

kurátorka: Barbora Kundračíková
ko-kurátor: Jakub Frank
odborný garant: Aleš Grambal
autorský kolektiv: Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka, Vilém Švec
tvůrčí kolektiv: Pavla Beranová, INITI, Kolektiv Hlubina, Vladimír Havlík ad.
realizace: Vladimír Olejníček