Roman Liubun

Archeolog a muzeolog Roman Ljubuň, Ukrajina

*1999, Ukrajina
studium: Univerzita Komenského v Bratislavě, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, archeologie, Masarykova univerzita v Brně, Ústav archeologie a muzeologie
žije a působí v Česku

Investigativní archeolog, zabývá se výzkumem kulturní krajiny pravěkých a středověkých komunit v karpatské oblasti, dopadem války na kulturní dědictví Ukrajiny, GIS v archeologii, statistickými metodami a modely, fotogrammetrií a 3D dokumentací nemovitých památek.

Zpaměti – s Etchingroom1 (2024)

Investigativní archeolog ukrajinského původu Roman Liubun pro Trienále zpracoval a aktualizoval vlastní podrobnou dokumentaci ztráty památkového fondu a kulturního dědictví, ke které dochází na ukrajinském území od začátku totální ruské invaze. Z výzkumu vyplývá, že ke konci května 2024 bylo na Ukrajině zničeno a poškozeno až 1062 kulturních památek, zejména v příhraničních oblastech a velkých městech, jako jsou Černihiv, Charkov, Mariupol, Oděsa… 

Seznam poškozených kulturních památek zahrnuje především architektonické objekty, církevní stavby, divadla, knihovny a jejich fondy, muzea a jejich sbírky, pomníky a památníky a archeologické památky. Mezi nejvíce poškozené památky patří architektonické objekty, a především církevní stavby. Některé z nich byly poškozeny raketovou palbou, další část ztrát je však způsobena záměrnými akcemi ruské armády. Jedná se především o úmyslné ničení památníků na počest padlých ukrajinských vojáků a protestujících na kyjevském Majdanu. Takové skutečnosti byly zaznamenány v Chersonské, Kyjevské a Doněcké oblasti. Na dočasně okupovaných územích se ruská ideologická mašinérie snaží vymazat jakoukoli stopu ukrajinské kultury. Symbolem je například záměrně poškozený pomník Tarase Ševčenka v Borodjance. Kromě nemovitého dědictví jsou podle zpravodajských informací např. v knihovnách zabavovány knihy týkající se ukrajinských politiků a kulturních osobností, které odporují ruské propagandě a ve městech jsou demontovány památníky a pomníky národních hrdinů. 

Liubun data o památkách sbírá a vizualizuje do přehledných infografik, na nichž je patrný rychlý postup destrukce. Společně s jeho výzkumem na Trienále představujeme projekt Zpaměti ukrajinského uměleckého dua Etchingroom1. Kombinace vizualizovaných dat výzkumu Romana Liubuna se stylizovanou kresbou a abstrahovanými motivy Etchingroom, přesně vykresluje obraz zkázy odehrávající se v současnosti jen několik stovek kilometrů za našimi hranicemi, ale přeneseně také v každý moment na každém místě.