Michaela Černická

Michaela Černická, malířka, ilustrátorka a restaurátorka.

* 1970 (Česká republika)
studium: Akademie výtvarných umění v Praze
žije a působí v Praze

Malířka, ilustrátorka a restaurátorka a autorka subtilních děl a intervencí, které vyžadují bezprostřední divácký pohled. Ve svých kresbách, malbách a fotografiích vytváří tematicky založené série, obvykle realizované v průběhu měsíců či let. Systematickými osobními záznamy vrství různý čas a pohrává si s jeho plynutím – události vznikají a mizí, jevy na hraně hmotného a nehmotného splývají, interagují spolu navzájem nesourodé vizuální děje přírodní i ty zapříčiněné lidskou činností. S oblibou používá a parafrázuje restaurátorské technologické postupy.

Dokumentární sondy IV, 2024

Cyklus Dokumentární sondy rozvíjí autorka od roku 2018. Sleduje specifická témata generovaná prostorem, v němž se právě nachází. Po galerii Via art a pražské Pragovce pracuje na zámku v Mikulově, nyní se pouští do zdiva a omítek Muzea umění. Budova s velmi komplikovanou historií od kláštera přes věznici a kabaret až k výstavním a sálům a depozitářům skýtá pestrý materiál.

Za použití restaurátorských sond a retuší, s pomocí archivních materiálů a fotografií analyzuje a pro diváka pomyslně odkrývá předpokládané i nepředpokládané historické vrstvy ukryté v omítkách vnitřních prostorů. Restaurátorskou metodu stratigrafických sond přetváří v umělecký výzkum.  Moment fikce a manipulace lokální historie je čistě v rukách autorky. Vytváří mockument proměn, událostí, lidských osudů, jejichž identifikace je záměrně znejasněna malířskými postupy. Dříve zřetelné fotografické dokumenty, implementované do odkrývaných časových i malovaných vrstev, postupně degradují, blednou a stávají se novou vrstvou, součástí budoucí historie.