ellement architects

Michal Sborwitz (spolupráce Tomáš Vích), Muzeum umění Olomouc, rekonstruovaný prostor Trojlodí

Jitka Ressová

*1970, Česká republika
studia: Fakulta architektury Vysokého učení technického
působí ve Zlíně

Jan Pavézka

*1979, Česká republika
studia: Vysoká škola uměleckoprůmyslová
působí ve Zlíně

Architektka Jitka Ressová a designér Jan Pavézka založili s dalšími kolegy ve Zlíně v roce 2002 ateliér ellement. Mají za sebou řadu úspěšných projektů úprav veřejných prostranství, věnují se navrhování výstav a rehabilitaci specifického fenoménu zlínské meziválečné architektury, Baťovskému domku.

Architektura výstavy Trienále SEFO 2024

Hlavní výstava SEFO probíhá v Trojlodí, v prostoru, jehož dominantní součástí je pozdně klasicistní krov bývalé trestnice okresního soudu. V devadesátých letech byl pod kuratelou Pavla Zatloukala a Michala Soukupa adaptován architektem Michalem Sborwitzem pro potřeby Muzea umění Olomouc. Čtvrt století galerijní činnosti, různící se potřeby jednotlivých instalací a respekt k parametrům pro vystavování sbírkových předmětů postupně překryly původní architektonický záměr. Koncepčně i fyzicky. Sádrokartony a folie na sklech připravily Sborwitzův koncept o klíčové hodnoty – denní světlo sjednocující jinak komplikovaný prostor.

Naším instalačním vstupem se tak nestalo doplňování instalace novými prvky, ale naopak odkrývání, čištění a rehabilitace původního architektonického záměru. Do galerie se navrátilo slunce, průhledy, průsvity a nečekané výhledy, stejně jako část původní materiality a architektonického detailu. Úprava trojlodí z let 1993-2001 se stává součástí trienále jako exponát, rezonuje s instalacemi, tematizuje původnost a nabízí možnost pohledu zpět v čase, reálně navazuje na nosné téma monument, dokument a mockument.