Trojlodí vévodí Duch od Ali Savashevich

Ala Savashevich, Duch, 2017. Instalace v MUO 2024

Zahájení Trienále SEFO 2024 se rychle blíží a s tím postupuje i příprava hlavní výstavy v Trojlodí Muzea moderního umění – MOMENTY. Jejímu vstupu už nyní vévodí „památník“ Duch, který přímo do Olomouce přijela instalovat běloruská umělkyně Ala Savashevich.

„Duch je interpretací mého památníku a mého postoje k památníkům, zároveň je však odkazem na existující památník Lenina z mého rodného města Stolin v Bělorusku. Moje vnímání Lenina, s vědomím historie a jeho role v ní, je zcela odlišné od starší generace. Vyrůstala jsem v jiné době, a tyto památníky mi vždy připadaly abstraktnější než těm, kteří vyrůstali v Sovětském svazu. Výchozím bodem mé práce byl památník jako tvar, umělecká forma, a až poté jako osoba, kterou reprezentuje, v tomto případě Lenin. Moje práce ale není památník ve standardním smyslu slova. Zobrazuje nehmotného Ducha – strašidlo obcházející Evropu; kdysi živou osobu vyvolávající opravdový strach, nyní pouze obraz historie a paměti, který vyvolává obecnou nepřízeň a vztek – podobně jako duch Hamletova otce, jak píše Boris Groys v Komunistickém postskriptu,“ říká k svému dílu Savashevich.

Podívejte se, jak instalace probíhala: